Pridávanie ľudí do skupinových textových správ a ich odstraňovanie z týchto správ na iPhone alebo iPade

Prečítajte si, ako na iPhone alebo iPade pridávať ľudí do skupinových textových správ a ako z nich ľudí odstraňovať.

ios14-messages-app-icon
 • Prostredníctvom služby iMessage môžete niekoho pridať do skupinovej textovej správy, ak sú v skupine traja alebo viacerí ľudia a všetci používajú zariadenie Apple. Na odstránenie používateľa potrebujete v skupine štyroch alebo viacerých ľudí.

 • Do skupinových správ SMS alebo MMS nie je možné nikoho pridať ani z nich nikoho odstrániť. Ak niekto v skupine používa iné zariadenie ako Apple, nemôžete ho pridať ani odstrániť. Prečítajte si, aký je rozdiel medzi správami iMessage a SMS/MMS.

Pridanie používateľa do skupinovej textovej správy

 1. Klepnite na skupinovú správu, do ktorej chcete niekoho pridať.

 2. Klepnite na ikony skupín v hornej časti vlákna.

 3. Klepnite na ikonu sivej šípky napravo od kontaktov a potom klepnite na Pridať kontaktPridať kontakt.

 4. Zadajte kontakt, ktorý chcete pridať, a klepnite na Hotovo.

  ios15-iphone12-pro-messages-group-message-add-contact-imessage

Odstránenie používateľa zo skupinovej textovej správy

 1. Klepnite na skupinovú správu obsahujúcu kontakt, ktorý chcete odstrániť.

 2. Klepnite na ikony skupín v hornej časti vlákna.

 3. Klepnite na ikonu sivej šípky napravo od kontaktov a potom potiahnite prstom doľava cez meno osoby, ktorú chcete odstrániť.

 4. Klepnite na Odstrániť a potom na Hotovo.

  ios15-iphone12-pro-messages-group-message-remove-contact-imessage

Ak pozvete ostatných členov skupinovej správy na spoluprácu na projekte, tieto kontakty môžu mať prístup k projektu aj po ich odstránení zo skupinovej správy. Prístup zvyčajne riadia apky, ktoré sú hostiteľmi zdieľaného projektu.

Chcete odstrániť sami seba zo skupinovej textovej správy? Prečítajte si, ako stíšiť hlásenia zo skupinovej správy alebo ako opustiť konverzáciu v apke Správy.

Ak niekoho nemôžete do skupinovej správy pridať alebo ho z nej odstrániť

 • Používateľa môžete odstrániť len vtedy, ak sú v skupine štyria alebo viacerí ľudia a všetci používajú zariadenie Apple, napríklad iPhone alebo iPad.

 • Do skupinovej správy môžete niekoho pridať, len ak používa zariadenie Apple. Ak chcete do skupinovej správy pridať niekoho, kto používa iné zariadenie než Apple, musíte vytvoriť novú skupinovú správu. Táto správa bude predvolene používať SMS/MMS správy, pretože niekto používa iné zariadenie než Apple.

 • Pridať používateľa môžete len do skupinovej správy, ktorá už obsahuje troch alebo viacerých ľudí. Do konverzácie so správami len s jednou osobou nemôžete nikoho pridať.

Dátum zverejnenia: