Čo sa stane s vaším úložiskom v iCloude, keď si predplatíte Apple One

Predplatné Apple One vám umožňuje využívať služby spoločnosti Apple čo najvýhodnejšie. Ak už platíte za plán iCloud+, prečítajte si, čo sa s ním stane, keď si predplatíte Apple One.

Ak už máte plán iCloud+

Prečítajte si, čo sa stane s vaším aktuálnym plánom iCloud+, keď si predplatíte Apple One (či už pre seba, alebo pre skupinu Rodinného zdieľania). Ak používate jedno Apple ID pre úložisko v iCloude a druhé pre predplatné mediálnych služieb Apple, prečítajte si, ako postupovať.

Ak je úložisko v iCloude zahrnuté v predplatnom Apple One väčšie než vo vašom aktuálnom pláne

Aktuálny plán iCloud+ sa zruší a vrátime vám pomernú časť sumy. Celková veľkosť vášho úložiska v iCloude sa bude rovnať veľkosti dostupnej vo vašom predplatnom Apple One. Dáta uložené v iCloude nebudú ovplyvnené.

Ak je úložisko v iCloude zahrnuté v predplatnom Apple One rovnaké ako vo vašom aktuálnom pláne

Počas bezplatného skúšobného obdobia budete mať k dispozícii svoj aktuálny plán iCloud+ a aj úložisko v iCloude dostupné v predplatnom Apple One. Po skončení skúšobného obdobia sa váš aktuálny plán iCloud+ zruší. Celková veľkosť vášho úložiska v iCloude sa bude rovnať veľkosti dostupnej vo vašom predplatnom Apple One. Dáta uložené v iCloude nebudú ovplyvnené.

Ak je úložisko v iCloude zahrnuté v predplatnom Apple One menšie než vo vašom aktuálnom pláne

Budete mať k dispozícii svoj aktuálny plán iCloud+ a aj úložisko v iCloude dostupné v predplatnom Apple One.

Ak si chcete ponechať len úložisko zahrnuté v predplatnom Apple One, môžete prejsť na nižší plán alebo zrušiť svoj aktuálny plán iCloud+.

Ak sa vám zobrazí hlásenie o úložisku v iCloude, prečítajte si, ako postupovať.

Ak potrebujete väčšie úložisko v iCloude

Keď si predplatíte Apple One, môžete si v prípade potreby kúpiť väčšie úložisko v iCloude. S predplatným Apple One a plánom iCloud+ môžete mať celkové úložisko v iCloude s veľkosťou až 14 TB.

Ak má plán Apple One predplatený člen rodiny

Ak patríte do skupiny Rodinného zdieľania a niektorý člen rodiny má predplatený rodinný plán Apple One alebo plán Premier, môžete si ponechať svoj aktuálny plán iCloud+ alebo používať zdieľané úložisko v iCloude dostupné v predplatnom Apple One.

Ak v rodine potrebujete väčšie úložisko v iCloude, člen rodiny, ktorý má predplatné Apple One, môže zakúpiť väčšie úložisko v iCloude. S predplatným Apple One a plánom iCloud+ môže vaša rodina zdieľať celkové úložisko v iCloude s veľkosťou až 14 TB.

Ak máte viac účtov Apple ID

Prečítajte si, ako postupovať, keď používate rôzne Apple ID pre predplatné médií a pre úložisko v iCloude.

Súkromný prenos cez iCloud nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Dátum zverejnenia: