Prijímanie hlásení týkajúcich sa príslušenstva pre inteligentnú domácnosť

Pomocou apky Domácnosť môžete kontrolovať stav svojho príslušenstva HomeKit a Matter a prijímať upozornenia, keď sa zaznamená nejaká aktivita – dokonca aj vtedy, keď nebudete doma.

Kontrola stavu domácnosti

Zapnutie hlásení o príslušenstve

Prispôsobenie hlásení o príslušenstve

Začíname

Kontrola stavu domácnosti

Stav svojho príslušenstva HomeKit a Matter si môžete skontrolovať na tabe Domácnosť v apke Domácnosť na iPhone, iPade alebo Macu.

Môžete tiež ovládať, pre ktoré príslušenstvo sa bude na tabe Domácnosť zobrazovať stav.

 1. Otvorte apku Domácnosť.

 2. Klepnite alebo kliknite na príslušenstvo a potom klepnite alebo kliknite na tlačidlo NastaveniaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text.

 3. Vyberte Stav a hlásenia.

  Možnosť Stav a hlásenia sa zobrazuje pod Scénami na obrazovke s nastaveniami príslušenstva pre inteligentný senzor dverí v domácnosti
 4. Zapnite alebo vypnite možnosť Zahrnúť do súhrnov domácnosti.

  Možnosť Zahrnúť do súhrnov domácnosti je zapnutá v hornej časti obrazovky Stav a hlásenia

Zapnutie hlásení o príslušenstve

V prípade potreby môžete nastaviť hlásenia pre určité príslušenstvo HomeKit a Matter

Ak chcete, aby sa vám hlásenia týkajúce sa príslušenstva HomeKit a Matter zobrazovali na viacerých zariadeniach, zapnite ich na jednotlivých zariadeniach.

 1. Otvorte apku Domácnosť.

 2. Klepnite alebo kliknite na Tlačidlo ViacNo alt supplied for Image a potom vyberte Nastavenia domácnosti. Ak máte nastavených viacero domácností, vyberte príslušnú domácnosť a potom Nastavenia domácnosti.

 3. Vyberte typ príslušenstva, napríklad Dvere.

  Hlásenia o príslušenstve sú zapnuté pre všetky senzory dverí
 4. Vyberte príslušenstvo a zapnite Hlásenia aktivity.

Prečítajte si viac o hláseniach na iPhone alebo iPade.

Prispôsobenie hlásení o príslušenstve

Hlásenia týkajúce sa príslušenstva HomeKit alebo Matter môžete prispôsobiť, aby sa vám zobrazovali v určitom čase a na základe toho, kto sa nachádza u vás doma.

 1. Otvorte apku Domácnosť.

 2. Klepnite alebo kliknite na príslušenstvo a potom klepnite alebo kliknite na tlačidlo NastaveniaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text.

 3. Vyberte Stav a hlásenia.

  Možnosť Stav a hlásenia sa zobrazuje pod Scénami na obrazovke s nastaveniami príslušenstva pre inteligentný senzor dverí v domácnosti
 4. Zapnite Hlásenia aktivity a potom vyberte niektorú z týchto možností.

  Čas je nastavený na Ľubovoľný a možnosť Ľudia je vypnutá v časti Prijímanie hlásení o aktivite na obrazovke Stav a hlásenia
  • Čas: Môžete nastaviť čas, kedy chcete prijímať hlásenia týkajúce sa príslušenstva.

  • Ľudia: Môžete prijímať hlásenia týkajúce sa príslušenstva, keď vy alebo niekto iný vojdete do domu alebo z neho vyjdete. Ak vyberiete túto možnosť, bude potrebné, aby ste nastavili centrum domácnosti a skontrolovali, či každý, kto môže vašu domácnosť ovládať, má položku Moja poloha nastavenú na svoj primárny iPhone alebo iPad a či má v časti Nastavenia > [vaše meno] > Nájsť zapnutú možnosť Zdieľať moju polohu.

Ak chcete hlásenia, ktoré ste si nastavili v apke Domácnosť, vidieť na viacerých zariadeniach, budete si musieť hlásenia nastaviť na jednotlivých zariadeniach.

Nie všetko príslušenstvo pre inteligentnú domácnosť podporuje hlásenia.

Dátum zverejnenia: