Úprava videí na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu

Apka Fotky umožňuje upraviť dĺžku videa alebo ho spomaliť priamo na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu.

Skrátenie videa

Je video príliš dlhé na poslanie cez Mail alebo Správy? Alebo chcete zdieľať s priateľmi a rodinou len časť videa? V apke Fotky môžete zmenou začiatočného a koncového času video skrátiť.

Orezávanie videa na iPhone, iPade alebo iPode touch

  1. Otvorte apku Fotky a klepnite na video, ktoré chcete upraviť.

  2. Klepnite na Upraviť.

  3. Potiahnutím posuvníkov na oboch stranách časovej osi videa zmeňte čas začiatku a konca. Klepnutím na tlačidlo PrehraťTlačidlo Prehrať prehráte ukážku orezaného videa.

    iPad so zobrazeným videom v režime úprav
  4. Klepnite na Hotovo a potom klepnite na Uložiť video alebo Uložiť ako nové video.

Keď vyberiete Uložiť video, uloží sa iba orezaná verzia videa. Keď vyberiete Uložiť ako nové video, pôvodná verzia sa zachová a orezaná verzia sa uloží do knižnice ako ďalšia verzia.

Orezávanie videa na Macu

  1. Otvorte apku Fotky a dvakrát kliknite na video, ktoré chcete upraviť.

  2. Kliknite na Upraviť.

  3. Potiahnutím posuvníkov na oboch stranách časovej osi videa zmeňte čas začiatku a konca. Kliknutím na tlačidlo PrehraťTlačidlo Prehrať prehráte ukážku orezaného videa.

  4. Kliknite na Hotovo a potom klepnite na Uložiť video alebo Uložiť ako nové video.

Odvolanie orezania

Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Otvorte video, ktoré ste orezali. Klepnite na Upraviť. Klepnite na Vrátiť a potom na Obnoviť originál.*

Na Macu: Otvorte video, ktoré ste orezali. Kliknite na Upraviť. Kliknite na Obnoviť originál alebo posuňte posuvníky späť na začiatok a koniec videa. Potom kliknite na Hotovo.

* Ak upravujete video, ktoré ste vytvorili pomocou funkcie Uložiť video ako nový klip, klepnutím na položku Obnoviť originál sa odvolajú všetky úpravy, ktoré ste vykonali, napríklad úprava expozície alebo pridanie filtra. Neobnoví sa však pôvodná dĺžka videa.

Pridanie filtra a otáčanie videí

Po zhotovení videa ho otvorte v apke Fotky a klepnite na Upraviť. V apke Fotky môžete video otáčať, pridať doň filter a upravovať jeho vzhľad. Ak sa vám vykonané zmeny nepáčia, klepnutím na Zrušiť môžete obnoviť originál.

iPad so zobrazeným videom, na ktoré sa aplikuje filter

Na Macu môžete upravovať vzhľad videa po otvorení apky Fotky a kliknutí na Upraviť. Ak sa vám vykonané zmeny nepáčia, kliknite na Obnoviť originál alebo Resetovať úpravy.

Úprava spomaleného videa

Po zaznamenaní videa pomocou kamery v režime spomalenia môžete určiť, ktorá časť videa sa má prehrávať spomalene. To znamená, že môžete prehrávať video normálnou rýchlosťou a spomaliť ho kvôli detailom, ktoré by divákom nemali uniknúť.

iPad so zobrazením úprav nastavení spomalenia videa

Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na Upraviť na spomalenom videu, ktoré chcete upravovať. Na Macu kliknite na Upraviť. Potom pomocou zvislých bielych čiar na časovej osi videa nastavte začiatok a koniec spomalenia.

Používanie apiek od iných výrobcov

Do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch si môžete tiež stiahnuť apky od iných výrobcov a v nich videá ďalej upravovať. Do Macu si navyše môžete nainštalovať aj rozšírenia na úpravu fotiek od iných výrobcov, ktoré je možné používať spolu so vstavanými nástrojmi Fotiek. Prečítajte si viac o úpravách prostredníctvom rozšírení od iných výrobcov na Macu.

Ďalšie možnosti používania Fotiek

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: