Snímanie a úprava fotiek Live Photo

Fotky Live Photo na iPhone zaznamenávajú všetko, čo sa stane 1,5 sekundy pred zachytením fotky a po ňom. Pre fotky Live Photo môžete nastaviť úvodnú snímku, pridať k nim zábavné efekty, upravovať ich a zdieľať ich s rodinou a priateľmi.

Zhotovenie fotky Live Photo

 1. Otvorte apku Kamera.

 2. Uistite sa, že apka Kamera je nastavená na režim fotografovania a že sú zapnuté fotky Live Photo. Keď je táto funkcia zapnutá, v hornej časti kamery sa zobrazuje tlačidlo Live PhotosNo alt supplied for Image.

  Apka Kamera na iPhone so zapnutou možnosťou Live Photos.
 3. Držte zariadenie* nehybne.

 4. Klepnite na tlačidlo uzávierkyNo alt supplied for Image.

Fotky Live Photo sú predvolene zapnuté. Fotky Live Photo môžete vypnúť dočasne alebo natrvalo.

Vyhľadávanie a prehrávanie fotiek Live Photo

 1. Otvorte apku Fotky.

 2. Klepnite na tab Albumy.

 3. Odrolujte dolu do časti Typy médií a klepnite na Live Photos.

  Album Live Photos nájdete tak, že prejdete na Fotky > Albumy, odrolujete do časti Typy médií a klepnete na Live Photos.
 4. Klepnutím fotku otvoríte.

 5. Stlačením a podržaním obrazovky fotku Live Photo prehráte.

Zmena úvodnej fotky

 1. Otvorte fotku Live Photo a klepnite na Upraviť.

 2. Klepnite na tlačidlo Live PhotosNo alt supplied for Image.

 3. Potiahnutím posuvníka zmeňte snímku.

 4. Uvoľnite prst a klepnite na Použiť ako úvodnú fotku.

  V apke Kamera môžete zmeniť úvodnú fotku pre Live Photo.
 5. Klepnite na Hotovo.

Môžete tiež prepínať vypnutie a zapnutie efektu Live Photo. Keď upravujete fotku Live Photo, klepnutím na tlačidlo LIVE v hornej časti obrazovky môžete efekt Live Photo vypnúť alebo znova zapnúť.

Pridávanie efektov Live Photo

 1. Otvorte fotku Live Photo.

 2. Klepnite na tlačidlo Live PhotosNo alt supplied for Image v hornej časti obrazovky.

  Na fotkách Live Photo môžete v apke Fotky prepnúť na iné efekty alebo z nich môžete urobiť bežné fotky.
 3. Vyberte možnosť Slučka, Odrážanie alebo Dlhá expozícia.

Slučka: Urobte si z obľúbenej fotky Live Photo video, ktoré sa bude prehrávať stále dookola. Fotku môžete vybrať sami alebo si môžete pozrieť tab Pre vás, kde nájdete návrhy fotiek, z ktorých by mohli vzniknúť pekné slučky.

Odrážanie: Nechajte fotku Live Photo prehrávať dopredu a dozadu. Fotka Live Photo sa najskôr prehrá normálne a potom sa okamžite prehrá od konca dozadu.

Dlhá expozícia: Zachyťte kúzlo dlhšieho pohybu. Vytvorte fotku s nádherným efektom, ktorý bol až doposiaľ možný len so zrkadlovkou. Zo snímky ohňostroja vznikne vejár farebných čiar na nočnej oblohe. Tečúca voda sa nádherne rozmaže.

Úpravy fotiek Live Photo

 1. Otvorte apku Fotky a klepnite na tab Albumy.

 2. Prejdite do sekcie Live Photos v časti Typy médií.

 3. Klepnite na fotku Live Photo, ktorú chcete upraviť.

 4. Klepnite na Upraviť a vykonajte požadované úpravy.

 5. Klepnite na Hotovo.

Ak fotku Live Photo upravujete v apke tretej strany, môžu sa stratiť efekty Live Photo, ktoré ste použili.

Zdieľanie fotiek Live Photo

 1. Otvorte fotku, ktorú chcete zdieľať, a klepnite na tlačidlo ZdieľaťNo alt supplied for Image.

 2. Ak chcete zdieľať statickú fotku, nie fotku Live Photo, klepnite na Live v ľavom hornom rohu fotky.

 3. Vyberte, ako chcete fotku zdieľať. Ak vyberiete zdieľanie prostredníctvom apky Mail, fotka Live Photo sa odošle ako statická snímka.

Keď v apke Správy na iPhone alebo iPade dostanete fotku Live Photo, klepnutím ju otvorte a potom na ňu zatlačte, aby ožila.

V apke Správy na Macu otvoríte fotku Live Photo tak, že na ňu dvakrát kliknete. Fotka Live Photo sa prehrá raz. Ak ju chcete prehrať znova, kliknite na tlačidlo LIVE v ľavom dolnom rohu fotky.

Vypnutie fotiek Live Photo

Klepnutím na tlačidlo Live PhotosNo alt supplied for Image v apke Kamera vypnete fotky Live Photo. Prečiarknuté tlačidlo Live Photos znamená, že funkcia je vypnutá.

Apka Kamera znova zapne fotky Live Photo automaticky. Ak chcete fotky Live Photo vypnúť natrvalo, postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia.

 2. Klepnite na Kamera > Zachovať nastavenia.

 3. Uistite sa, že prepínač vedľa položky Live Photo je zapnutý.

* Fotky Live Photo možno zhotovovať na iPhone 6s a novšom, iPade (5. generácia) a novšom, iPade Air (3. generácia) a novšom, iPade mini (5. generácia) a novšom a modeloch iPadu Pro z roku 2016 a novších.

Dátum zverejnenia: