Manuálny presun obsahu zo zariadenia s Androidom do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

V tomto článku nájdete niekoľko tipov na prenos kontaktov, fotiek, hudby, dokumentov a ďalšieho obsahu zo zariadenia s Androidom do nového iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Na automatický prenos obsahu zo zariadenia s Androidom do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch môžete použiť aj apku Prechod na iOS. Ak túto apku nie je možné použiť, môžete obsah presunúť manuálne.

E-maily, kontakty a kalendáre

Softvér vo vašom iPhone, iPade alebo iPode touch podporuje poskytovateľov e-mailových služieb, ako sú Google, Microsoft Exchange, Yahoo a ďalší, takže je pravdepodobné, že budete môcť používať e-mail, kontakty a kalendáre, ktoré používate teraz. Začnite pridaním jednotlivých e-mailových účtov do svojho zariadenia.

Ak potrebujete pomoc s presúvaním e-mailov, kontaktov a kalendárov, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

iPhone so zobrazenými nastaveniami pripojeného účtu Gmail v menu Nastavenia > Mail > Účty > Gmail.

Fotky a videá

Na uchovávanie fotiek a videí v iCloude môžete používať iCloud Fotky, vďaka čomu budete mať ku svojej knižnici neustály prístup na všetkých svojich zariadeniach.

Ak chcete presunúť fotky a videá zo zariadenia s Androidom do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pomocou počítača, postupujte takto:

 1. Pripojte zariadenie s Androidom k počítaču a vyhľadajte požadované fotky a videá. Vo väčšine zariadení sa tieto súbory nachádzajú v priečinku DCIM > Kamera. Na Macu nainštalujte apku Android File Transfer, otvorte ju a prejdite do priečinka DCIM > Kamera.

 2. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete presunúť, a potiahnite ich do priečinka v počítači.

 3. Odpojte zariadenie s Androidom a pripojte k počítaču iPhone, iPad alebo iPod touch.

 4. Na Macu so systémom macOS Catalina otvorte Finder. Na PC alebo Macu so systémom macOS Mojave alebo starším otvorte iTunes. V počítači synchronizujte svoje fotky s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch. Fotky a videá sa v zariadení nachádzajú v priečinku Fotky > Albumy.

Ak potrebujete pomoc s presúvaním fotiek a videí, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Hudba

Ak prejdete na iPhone, iPad alebo iPod touch, môžete si preniesť aj svoju hudbu. Na prenos hudby vám stačí počítač. Ak používate apku na streamovanie hudby, prejdite do obchodu App Store, nainštalujte si príslušnú apku a prihláste sa pomocou svojho mena používateľa a hesla. Ak používate Apple Music, stačí sa prihlásiť na iPhone, iPade alebo iPode touch.

Ak chcete presunúť hudbu zo zariadenia s Androidom do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pomocou počítača, postupujte takto:

 1. Pripojte zariadenie s Androidom k počítaču a vyhľadajte požadovanú hudbu. Vo väčšine zariadení sa tieto súbory nachádzajú v priečinku Hudba. Na Macu nainštalujte apku Android File Transfer, otvorte ju a prejdite do priečinka Hudba.

 2. Vyberte skladby, ktoré chcete presunúť, a potiahnite ich do priečinka v počítači.

 3. Odpojte zariadenie s Androidom a pripojte k počítaču iPhone, iPad alebo iPod touch.

 4. Na Macu so systémom macOS Mojave či starším alebo na PC otvorte iTunes a kliknite na Skladby. Na Macu so systémom macOS Catalina alebo novším otvorte apku Hudba.

 5. Otvorte priečinok, do ktorého ste uložili skladby, a potiahnite ich do sekcie Skladby v apke Hudba alebo do knižnice iTunes.

 6. Vo Finderi alebo iTunes vyberte iPhone, iPad alebo iPod touch a kliknite na Hudba. Môžete synchronizovať celú knižnicu alebo vybrať len skladby či interpretov, ktorých ste práve pridali

  Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text
 7. Kliknite na tlačidlo Synchronizovať. Hudbu v iPhone, iPade alebo iPode touch nájdete v apke Hudba.

Ak potrebujete pomoc s presúvaním hudby, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Knihy a PDF súbory

Ak chcete presunúť súbory eBook zo zariadenia s Androidom, môžete ich importovať do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch alebo k nim získať prístup prostredníctvom apiek ako Kindle, Nook, Knihy Google Play a ďalších. Ak chcete získať prístup ku knihám z aplikácie, prejdite do obchodu App Store, nainštalujte si príslušnú aplikáciu a prihláste sa pomocou svojho mena používateľa a hesla.

Na presun kníh ePub a PDF súborov zo zariadenia s Androidom do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch použite počítač:

 1. Pripojte zariadenie s Androidom k počítaču a vyhľadajte požadované knihy a PDF súbory. Vo väčšine zariadení sa tieto súbory nachádzajú v priečinku Dokumenty. Na Macu nainštalujte apku Android File Transfer, otvorte ju a prejdite do priečinka Dokumenty.

 2. Vyberte knihy a PDF súbory, ktoré chcete presunúť, a potiahnite ich do priečinka v počítači.

 3. Odpojte zariadenie s Androidom a pripojte k počítaču iPhone.

 4. V Macu potiahnite knihy a PDF súbory do apky Knihy. V PC potiahnite knihy a PDF súbory do iTunes.

 5. Na Macu so systémom macOS Catalina alebo novším otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave či starším alebo na PC otvorte iTunes a synchronizujte si knihy ePub a PDF súbory. Knihy ePub a PDF súbory sa v iPhone, iPade alebo iPode touch nachádzajú v priečinku Knihy > Knižnica.

Ak potrebujete pomoc s presúvaním kníh a PDF súborov, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dokumenty

Ak máte dokumenty uložené v cloude alebo v inej službe, ako napríklad Dropbox, Disk Google alebo Microsoft OneDrive, môžete si z obchodu App Store stiahnuť príslušnú apku a prihlásiť sa. Na prístup ku všetkým svojim súborom môžete používať aj aplikáciu Súbory.

Na jednom mieste si môžete jednoducho prezerať, vyhľadávať a organizovať všetky súbory bez ohľadu na to, či sú uložené v iPhone, iPade, iPode touch, na iCloud Drive alebo v inej službe, ako je napríklad Dropbox alebo Box.

Apky Pages, Numbers a Keynote podporujú rôzne typy súborov vrátane dokumentov balíka Microsoft Office. Ak na prenos dokumentov nepoužívate cloud, stiahnite si apky:

 1. V iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do obchodu App Store a nainštalujte si aplikácie Pages, Numbers a Keynote.

 2. Pripojte zariadenie s Androidom k počítaču a vyhľadajte požadované dokumenty. Vo väčšine zariadení sa tieto súbory nachádzajú v priečinku Dokumenty. Na Macu nainštalujte apku Android File Transfer, otvorte ju a prejdite do priečinka Dokumenty.

 3. Vyberte dokumenty, ktoré chcete presunúť, a potiahnite ich do priečinka v počítači.

 4. Na Macu so systémom macOS Catalina alebo novším otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave či starším alebo na PC otvorte iTunes a synchronizujte si dokumenty s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch.

Ak potrebujete pomoc s presúvaním dokumentov, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Apky

Väčšinu apiek, ktoré používate v zariadení s Androidom, nájdete v obchode App Store. Prejdite do obchodu App Store, vyhľadajte apky, ktoré už používate, a nainštalujte si ich.

Ak potrebujete pomoc s apkami od iných výrobcov a ich dátami, kontaktujte vývojárov príslušných apiek.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: