Obsah zabezpečenia v aktualizácii softvéru iOS 4.3.5 pre iPhone

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aktualizácii softvéru iOS 4.3.5.

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aktualizácii iOS 4.3.5, ktorú možno stiahnuť a nainštalovať pomocou aplikácie iTunes.

S cieľom ochrany svojich zákazníkov spoločnosť Apple neposkytuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problém úplne nepreskúma a nie sú k dispozícii potrebné opravy alebo vydania. Ďalšie informácie o zabezpečení produktov spoločnosti Apple nájdete na webovej stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie o kľúči PGP zabezpečenia produktov spoločnosti Apple nájdete v článku Používanie kľúča PGP zabezpečenia produktov spoločnosti Apple.

Ak je to možné, ako odkazy na ďalšie informácie o príslušných rizikách sa používajú identifikátory CVE.

Informácie o ďalších aktualizáciách zabezpečenia nájdete v článku Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Aktualizácia softvéru iOS 4.3.5

 • Zabezpečenie údajov

  K dispozícii pre: iOS 3.0 až 4.3.4 pre iPhone 3GS a iPhone 4 (GSM), iOS 3.1 až 4.3.4 pre iPod touch (3. generácia) a novší, iOS 3.2 až 4.3.4 pre iPad

  Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže zachytiť alebo upraviť údaje v reláciách chránených šifrovaním SSL/TLS

  Popis: Pri spracovávaní certifikátov X.509 dochádzalo k problému s overením certifikačnej reťaze. Útočník s oprávneniami v sieti mohol zachytiť alebo upraviť údaje v reláciách chránených šifrovaním SSL/TLS. Boli možné aj iné útoky zahŕňajúce overovanie certifikátov X.509. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania certifikačných reťazí X.509.

  CVE-ID

  CVE-2011-0228: Gregor Kopf zo spoločnosti Recurity Labs v mene spoločnosti BSI a Paul Kehrer zo spoločnosti Trustwave SpiderLabs

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: