Kde kúpiť kredit programu hromadných nákupov pre Apple School Manager, Apple Business Manager a Apple Biznis balík

Obchodné a vzdelávacie organizácie, ktoré sú zaregistrované v Apkách a knihách pre Apple Business Manager, v Apkách a knihách pre Apple Biznis balík alebo v Apkách a knihách pre Apple School Manager, môžu ako spôsob nákupu apiek alebo kníh využívať kredit programu hromadných nákupov.

Kredit programu hromadných nákupov predstavuje jeden zo spôsobov, akým vaša spoločnosť alebo vzdelávacia organizácia môže platiť za hromadné nákupy.

Vyhľadajte svoju krajinu alebo oblasť v nasledujúcich tabuľkách. Symbol zaškrtnutia označuje, či je príslušný typ platby k dispozícii. Viac informácií získate kliknutím na symbol zaškrtnutia.

Prečítajte si, ako od spoločnosti Apple bezpečne kúpiť kredit programu hromadných nákupov.

Podniky

Krajina alebo oblasť

Možnosti nákupu kreditu programu hromadných nákupov

Apple OnlineStore (vlastný)

Telefón

Maloobchodnápredajňa Apple

AutorizovanýpredajcaApple

Austrália

Rakúsko

Belgicko

Brazília

Kanada

Dánsko

Fínsko

Francúzsko

0800 970 210

Nemecko

Írsko

Taliansko

800 915 911

Japonsko

Luxembursko

Holandsko

Nový Zéland

Nórsko

Španielsko

900 812 683

Švédsko

Švajčiarsko

Spojené kráľovstvo

0800 0582222

Spojené štáty

1-800-854-3680

Vzdelávacia organizácia

Krajina alebo oblasť

Možnosti nákupu kreditu programu hromadných nákupov

Apple OnlineStore (vlastný)

Telefón

AutorizovanýpredajcaApple

Austrália

1300-551-927

Rakúsko

Belgicko

Brazília

Kanada

800 800 2775

Dánsko

Fínsko

Francúzsko

0800 000 340

Nemecko

Írsko

Taliansko

800 915 901

Japonsko

Luxembursko

Holandsko

Nový Zéland

0800-451-995

Nórsko

Španielsko

900 812 701

Švédsko

Švajčiarsko

Spojené kráľovstvo

0800 912 0207

Spojené štáty

1-800-800-2775

Viac informácií

Začíname s Apple School Managerom, Apple Business Managerom alebo Apple Biznis balíkom.

Apple Biznis balík je k dispozícii len v Spojených štátoch.
Dátum zverejnenia: