Informácie o ukončení považovania certifikačných autorít spoločnosti Symantec za dôveryhodné

Prečítajte si o krokoch, ktoré spoločnosť Apple podniká s cieľom prestať certifikačné autority spoločnosti Symantec považovať za dôveryhodné.

1. augusta 2018 spoločnosť Apple čiastočne prestala certifikačné autority spoločnosti Symantec považovať za dôveryhodné.

Prevádzkovatelia webových stránok, správcovia systémov a vývojári softvéru, ktorí používajú certifikáty spoločnosti Symantec, musia prejsť na certifikát vydaný certifikačnou autoritou, ktorú spoločnosť Apple považuje za dôveryhodnú.1

V prípade prevádzkovateľov stránok používajúcich serverové certifikáty TLS (Transport Layer Security) spoločnosti Symantec, ktoré boli vydané medzi 1. júnom 2016 a 1. decembrom 2017, boli tieto certifikáty dôveryhodné až do úplného ukončenia považovania certifikačných autorít spoločnosti Symantec za dôveryhodné 25. februára 2020.

Žiadne iné serverové certifikáty TLS vydané spoločnosťou Symantec sa nepovažujú za dôveryhodné.

Časová os

Od 1. augusta 2018: Čiastočné ukončenie považovania certifikačných autorít spoločnosti Symantec za dôveryhodné

 • Serverové certifikáty TLS vydané pred 1. júnom 2016 alebo po 1. decembri 2017 sa nepovažujú za dôveryhodné.

 • Serverové certifikáty TLS vydané medzi 1. júnom 2016 a 1. decembrom 2017 sa považujú za dôveryhodné, ak boli publikované v dôveryhodnom protokole CT (Certificate Transparency).2

25. februára 2020: Úplné ukončenie považovania certifikačných autorít spoločnosti Symantec za dôveryhodné

 • Serverové certifikáty TLS vydané certifikačnými autoritami spoločnosti Symantec uvedenými nižšie sa žiadnym spôsobom nepovažujú za dôveryhodné.

13. septembra 2021: Pretrvávajúce nepovažovanie certifikačných autorít spoločnosti Symantec za dôveryhodné

 • Žiadne certifikáty vydané certifikačnými autoritami spoločnosti Symantec uvedenými nižšie sa už žiadnym spôsobom nepovažujú za dôveryhodné. Zoznam výnimiek bol aktualizovaný.

November 2021

 • Zoznam výnimiek bol aktualizovaný.

Február 2022

 • Zoznam výnimiek bol aktualizovaný.

Koreňové certifikačné autority spoločnosti Symantec s uvedenými obmedzeniami

Tieto obmedzenia sa vzťahujú na nasledujúce koreňové certifikačné autority spoločnosti Symantec:

 • GeoTrust – globálna certifikačná autorita (FF:85:6A:2D:25:1D:CD:88:D3:66:56:F4:50:12:67:98:CF:AB:AA:DE:40:79:9C:72:2D:E4:D2:B5:DB:36:A7:3A)

 • VeriSign – verejná primárna certifikačná autorita triedy 1 – G3 (CB:B5:AF:18:5E:94:2A:24:02:F9:EA:CB:C0:ED:5B:B8:76:EE:A3:C1:22:36:23:D0:04:47:E4:F3:BA:55:4B:65)

 • VeriSign – verejná primárna certifikačná autorita triedy 2 – G3 (92:A9:D9:83:3F:E1:94:4D:B3:66:E8:BF:AE:7A:95:B6:48:0C:2D:6C:6C:2A:1B:E6:5D:42:36:B6:08:FC:A1:BB)

 • VeriSign – verejná primárna certifikačná autorita triedy 3 – G3 (EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44)

 • VeriSign – verejná primárna certifikačná autorita triedy 3 – G4 (69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79)

 • VeriSign – verejná primárna certifikačná autorita triedy 3 – G5 (9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF)

 • VeriSign – univerzálna koreňová certifikačná autorita (23:99:56:11:27:A5:71:25:DE:8C:EF:EA:61:0D:DF:2F:A0:78:B5:C8:06:7F:4E:82:82:90:BF:B8:60:E8:4B:3C)

 • thawte – primárna koreňová certifikačná autorita (8D:72:2F:81:A9:C1:13:C0:79:1D:F1:36:A2:96:6D:B2:6C:95:0A:97:1D:B4:6B:41:99:F4:EA:54:B7:8B:FB:9F)

 • GeoTrust – primárna certifikačná autorita (37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C)

 • thawte – primárna koreňová certifikačná autorita – G2 (A4:31:0D:50:AF:18:A6:44:71:90:37:2A:86:AF:AF:8B:95:1F:FB:43:1D:83:7F:1E:56:88:B4:59:71:ED:15:57)

 • thawte – primárna koreňová certifikačná autorita – G3 (4B:03:F4:58:07:AD:70:F2:1B:FC:2C:AE:71:C9:FD:E4:60:4C:06:4C:F5:FF:B6:86:BA:E5:DB:AA:D7:FD:D3:4C)

 • GeoTrust – primárna certifikačná autorita – G2 (5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66)

 • GeoTrust – primárna certifikačná autorita – G3 (B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4)

 • Symantec – verejná primárna certifikačná autorita triedy 1 – G4 (36:3F:3C:84:9E:AB:03:B0:A2:A0:F6:36:D7:B8:6D:04:D3:AC:7F:CF:E2:6A:0A:91:21:AB:97:95:F6:E1:76:DF)

 • Symantec – verejná primárna certifikačná autorita triedy 3 – G4 (53:DF:DF:A4:E2:97:FC:FE:07:59:4E:8C:62:D5:B8:AB:06:B3:2C:75:49:F3:8A:16:30:94:FD:64:29:D5:DA:43)

 • Symantec – verejná primárna certifikačná autorita triedy 1 – G6 (9D:19:0B:2E:31:45:66:68:5B:E8:A8:89:E2:7A:A8:C7:D7:AE:1D:8A:AD:DB:A3:C1:EC:F9:D2:48:63:CD:34:B9)

 • Symantec – verejná primárna certifikačná autorita triedy 2 – G4 (FE:86:3D:08:22:FE:7A:23:53:FA:48:4D:59:24:E8:75:65:6D:3D:C9:FB:58:77:1F:6F:61:6F:9D:57:1B:C5:92)

 • Symantec – verejná primárna certifikačná autorita triedy 3 – G6 (B3:23:96:74:64:53:44:2F:35:3E:61:62:92:BB:20:BB:AA:5D:23:B5:46:45:0F:DB:9C:54:B8:38:61:67:D5:29)

 • Symantec – verejná primárna certifikačná autorita triedy 2 – G6 (CB:62:7D:18:B5:8A:D5:6D:DE:33:1A:30:45:6B:C6:5C:60:1A:4E:9B:18:DE:DC:EA:08:E7:DA:AA:07:81:5F:F0)

Zákazníkom prevádzkované certifikačné autority spoločnosti Symantec oslobodené od týchto obmedzení

[ { "DN": "CN=Apple IST CA 2 - G1, OU=Certification Authority, O=Apple Inc., C=US", "SHA256FP": "ac2b922ecfd5e01711772fea8ed372de9d1e2245fce3f57a9cdbec77296a424b" }, { "DN": "CN=Apple IST CA 8 - G1, OU=Certification Authority, O=Apple Inc., C=US", "SHA256FP": "a4fe7c7f15155f3f0aef7aaa83cf6e06deb97ca3f909df920ac1490882d488ed" }, { "DN": "C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2", "SHA256FP": "2d4fad3455ab61397401abbb518922f84336b67e02fc8d2db283825c4ab981bb" }, { "DN": "C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2", "SHA256FP": "aadadd5a879d2eb8c41a89597291292709d42052f5b6399541c694c3b7353cd1" } ]

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: