Servis produktu Apple po uplynutí záruky

Prečítajte si o možnostiach získania servisu a náhradných dielov pre zariadenia Apple, ktoré už nie sú v záruke.

Majitelia produktov Apple a Beats môžu využívať servis a získavať náhradné diely od poskytovateľov servisných služieb pre produkty Apple vrátane predajní Apple Store a nezávislých poskytovateľov opráv najmenej 5 rokov* od dátumu posledného dodania príslušného produktu spoločnosťou Apple na distribúciu.

Servis a náhradné diely môžu byť dostupné aj dlhšie, ak to vyžaduje zákon – prípadne až 7 rokov*, ak sú náhradné diely stále k dispozícii. Majitelia notebookov Mac navyše môžu mať nárok na opravu batérie počas obdobia až 10 rokov od dátumu posledného dodania príslušného produktu na distribúciu, a to v závislosti od dostupnosti náhradných dielov.

Spoločnosť Apple ukončuje servis hardvéru pre niektoré technologicky zastarané produkty. Váš produkt je podporovaný formou priebežných aktualizácií operačného systému. Podporu preň poskytuje aj sieť vyše 5 000 servisných stredísk s certifikáciou spoločnosti Apple, na ktoré sa môžete obrátiť, ak by sa stalo niečo neočakávané.

* V niektorých krajinách a oblastiach nemusia byť niektoré servisné diely k dispozícii z dôvodu miestnych zákonov alebo materiálových obmedzení.

Spoločnosť Apple a životné prostredie

Produkty Apple sú navrhnuté tak, aby mali dlhú životnosť. Sú vyrobené z odolných materiálov, ktoré sa v našom laboratóriu na testovanie spoľahlivosti veľmi prísne testujú. Čím dlhší čas produkt používate, tým je to pre planétu lepšie. Ďalšie informácie o spoločnosti Apple a životnom prostredí nájdete na stránke www.apple.com/environment.

Staršie produkty

Za staršie produkty sa považujú tie, ktoré spoločnosť Apple prestala distribuovať pred viac ako 5 a menej ako 7 rokmi.

Informácie o produktoch zakúpených vo Francúzsku nájdete v dokumente o zákonných zárukách predajcu a náhradných dieloch (PDF). Majitelia nových iPhonov alebo notebookov Mac zakúpených po 31. decembri 2020 vo Francúzsku môžu využívať servis a získavať náhradné diely od spoločnosti Apple alebo poskytovateľov servisných služieb pre produkty Apple po dobu 7 rokov od dátumu posledného dodania príslušného modelu produktu spoločnosťou Apple na distribúciu do Francúzska.

Zistite, ktoré produkty sú staršie:

Zastarané produkty

Za zastarané produkty sa považujú tie, ktoré spoločnosť Apple prestala distribuovať pred viac ako 7 rokmi. Produkty Beats značky Monster sa považujú za zastarané bez ohľadu na dátum nákupu.

Spoločnosť Apple ukončuje poskytovanie všetkých hardvérových služieb pre zastarané produkty a poskytovatelia služieb nemôžu pre zastarané produkty objednávať diely. Majitelia notebookov Mac môžu mať nárok na opravu batérie počas obdobia až 10 rokov od dátumu posledného dodania príslušného produktu na distribúciu v závislosti od dostupnosti náhradných dielov.

Zistite, ktoré produkty sú zastarané:

Produkty Mac považované za staršie vo všetkých krajinách

Notebooky Mac

 • MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2016)

 • MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2015)

 • MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2015)

 • MacBook Pro (13-palcový, 2016, 4 TBT3)

 • MacBook Pro (13-palcový, 2016, 2 TBT3)

 • MacBook Pro (13-palcový, 2017, 4 TBT3)

 • MacBook Pro (15-palcový, 2016)

 • MacBook Pro (15-palcový, 2017)

 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2015)

 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2015)

Stolné počítače Mac

 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2015)

 • iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, koniec roka 2015)

 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)

 • iMac (21,5-palcový, začiatok roka 2013)

 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, polovica roka 2015)

 • Mac Pro (polovica roka 2012)

Periférne zariadenia

 • AirPort Express 802.11n (1. generácia)

 • Apple TV HD (začiatok roku 2016, predávané s diaľkovým ovládačom Siri Remote (1. generácia) bez bieleho krúžka na tlačidle Menu)

Produkty Mac zastarané vo všetkých krajinách

Notebooky Mac

 • iBook

 • iBook (800 MHz, 32 VRAM)

 • iBook (900 MHz, 32 VRAM)

 • iBook (14,1 LCD)

 • iBook (14,1 LCD, 900 MHz, 32 VRAM)

 • iBook (14,1 LCD, 16 VRAM)

 • iBook (14,1 LCD, 32 VRAM)

 • iBook (16 VRAM)

 • iBook (nepriehľadný, 16 VRAM)

 • iBook (32 VRAM)

 • iBook Special Edition (FireWire)

 • iBook (dva USB porty)

 • iBook (Firewire)

 • iBook (koniec roka 2001)

 • iBook G4 [pôvodný]

 • iBook G4 (začiatok roka 2004)

 • iBook G4 (12-palcový, koniec roka 2004)

 • iBook G4 (14-palcový)

 • iBook G4 (14-palcový, začiatok roka 2004)

 • iBook G4 (14-palcový, koniec roka 2004)

 • iBook G4 (12-palcový, polovica roka 2005)

 • iBook G4 (14-palcový, polovica roka 2005)

 • MacBook (13-palcový)

 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2006)

 • MacBook (13-palcový, polovica roka 2007)

 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2007)

 • MacBook (13-palcový, začiatok roka 2008)

 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2008)

 • MacBook (13-palcový, hliníkový, koniec roka 2008)

 • MacBook (13-palcový, začiatok roka 2009)

 • MacBook (13-palcový, polovica roka 2009)

 • MacBook (13-palcový, koniec roka 2009)

 • MacBook (13-palcový, polovica roka 2010)

 • MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2015)

 • MacBook Air [pôvodný]

 • MacBook Air (koniec roka 2008)

 • MacBook Air (polovica roka 2009)

 • MacBook Air (11-palcový, koniec roka 2010)

 • MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2014)

 • MacBook Air (13-palcový, koniec roka 2010)

 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2011)

 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2011)

 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2012)

 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2012)

 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2013)

 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2013)

 • MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2014)

 • MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2010)

 • MacBook Pro (13-palcový, začiatok roka 2011)

 • MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2011)

 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2011)

 • MacBook Pro [pôvodný]

 • MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2009)

 • MacBook Pro (15-palcový, lesklý)

 • MacBook Pro (15-palcový, 2,53 GHz, polovica roka 2009)

 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2009)

 • MacBook Pro (15-palcový, 2,4/2,2 GHz)

 • MacBook Pro (15-palcový, Core 2 Duo)

 • MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2008)

 • MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2008)

 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2010)

 • MacBook Pro (17-palcový)

 • MacBook Pro (17-palcový, Core 2 Duo)

 • MacBook Pro (17-palcový, 2,4 GHz)

 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2008)

 • MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2008)

 • MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2009)

 • MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2009)

 • MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2010)

 • MacBook Pro (13-palcový, koniec roka 2011)

 • MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2011)

 • MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2011)

 • MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2012)

 • MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2012)

 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2012)

 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2013)

 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2013)

 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, polovica roka 2014)

 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2012)

 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, začiatok roka 2013)

 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, koniec roka 2013)

 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2014)

 • PowerBook 100 až PowerBook 540c (všetky modely)

 • PowerBook 1400 (všetky modely)

 • PowerBook 2400 až 5300cs (všetky modely

 • PowerBook Duo Dock (všetky modely)

 • PowerBook Duo (všetky modely)

 • PowerBook (FireWire)

 • PowerBook G3

 • PowerBook G3 (bronzová klávesnica)

 • Rad PowerBook G3

 • PowerBook G4

 • PowerBook G4 (DVI)

 • PowerBook G4 (Gigabit Ethernet)

 • PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz)

 • PowerBook G4 (12-palcový)

 • PowerBook G4 (12-palcový, 1,33 GHz)

 • PowerBook G4 (12-palcový, DVI)

 • PowerBook G4 (15-palcový, 1,5/1,33 GHz)

 • PowerBook G4 (15-palcový, 1,67/1,5 GHz)

 • PowerBook G4 (15-palcový, FW800)

 • PowerBook G4 (17-palcový)

 • PowerBook G4 (17-palcový, 1,33 GHz)

 • PowerBook G4 (17-palcový, 1,5 GHz)

 • PowerBook G4 (15-palcový, 1,67/1,5 GHz)

 • PowerBook G4 (17-palcový, 1,67 GHz)

 • PowerBook G4 (12-palcový, 1,5 GHz)

 • PowerBook G4 (15-palcový, Double-Layer SD)

 • PowerBook G4 (17-palcový, Double-Layer SD)

Stolné počítače Mac

 • Apple I

 • Apple II (všetky modely)

 • Apple III

 • Apple Network Server (všetky modely)

 • Apple Workgroup Server (všetky modely)

 • eMac [pôvodný]

 • eMac (grafická karta ATI)

 • eMac (USB 2.0)

 • eMac (2005)

 • iMac 233 MHz

 • iMac 266/333 MHz

 • iMac 350 MHz

 • iMac G5 (17-palcový)

 • iMac G5 ALS (17-palcový)

 • iMac G5 (20-palcový)

 • iMac G5 ALS (20-palcový)

 • iMac 400 MHz DV

 • iMac 400 MHz DV (Special Edition)

 • iMac (plochý panel)

 • iMac (17-palcový, plochý panel)

 • iMac (17-palcový, plochý panel, 1 GHz)

 • iMac (leto 2000)

 • iMac (leto 2000) DV

 • iMac (leto 2000) DV Special Edition

 • iMac (leto 2001)

 • iMac (začiatok roka 2001)

 • iMac (plochý panel, 2003)

 • iMac (USB 2.0)

 • iMac G5 (17-palcový, iSight)

 • iMac (17-palcový, začiatok roka 2006)

 • iMac (17-palcový, polovica roka 2006)

 • iMac (17-palcový, koniec roka 2006)

 • iMac (17-palcový, koniec roka 2006, CD)

 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2006)

 • iMac (20-palcový, koniec roka 2006)

 • iMac (20-palcový, polovica roka 2007)

 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2008)

 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2009)

 • iMac (20-palcový, polovica roka 2009)

 • iMac (21,5-palcový)

 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2009)

 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2010)

 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)

 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2011)

 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2012)

 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2013)

 • iMac (27-palcový, koniec roka 2013)

 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014)

 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014)

 • iMac (24-palcový)

 • iMac (24-palcový, polovica roka 2007)

 • iMac (24-palcový, začiatok roka 2008)

 • iMac (24-palcový, začiatok roka 2009)

 • iMac (27-palcový, koniec roka 2009)

 • iMac (27-palcový, polovica roka 2010)

 • iMac (27-palcový, polovica roka 2011)

 • iMac (27-palcový, koniec roka 2012)

 • iMac G5 (20-palcový, iSight)

 • Lisa

 • Lisa 2

 • Mac mini [pôvodný]

 • Mac mini (koniec roka 2005)

 • Mac mini (začiatok roka 2006)

 • Mac mini (koniec roka 2006)

 • Mac mini (polovica roka 2007)

 • Mac mini (začiatok roka 2009)

 • Mac mini (koniec roka 2009)

 • Mac mini (polovica roka 2010)

 • Mac mini Server (polovica roka 2010)

 • Mac mini (polovica roka 2011)

 • Mac mini Server (polovica roka 2011)

 • Mac mini (koniec roka 2012)

 • Mac mini Server (koniec roka 2012)

 • Mac Pro

 • Mac Pro (začiatok roka 2008)

 • Mac Pro (začiatok roka 2009)

 • Mac Pro (polovica roka 2010)

 • Macintosh 128K/512K/512Ke

 • Macintosh Centris (všetky modely)

 • Macintosh Classic, Macintosh Classic II

 • Macintosh Color Classic/Color Classic II

 • Macintosh II (všetky modely)

 • Macintosh LC (všetky modely)

 • Macintosh Plus

 • Macintosh Portable

 • Macintosh Quadra (všetky modely)

 • Macintosh Quadra/Centris (všetky modely)

 • Macintosh SE (všetky modely)

 • Macintosh Server G3

 • Macintosh Server G3 (modrobiely)

 • Macintosh Server G4 (Digital Audio)

 • Macintosh Server G4 (QuickSilver)

 • Macintosh Server G4 (zrkadlené dvierka jednotiek)

 • Macintosh Server G4 (grafická karta AGP)

 • Macintosh Server G4 (gigabitový Ethernet)

 • Macintosh Server G4 (QuickSilver 2002)

 • Macintosh XL

 • Performa (všetky modely)

 • Power Mac G4 (AGP Graphics)

 • Power Mac G4 (Gigabit Ethernet)

 • Power Mac G4 (grafická karta PCI)

 • Power Mac G4 (Digital Audio)

 • Power Mac G4 (QuickSilver)

 • Power Mac G4 (QuickSilver 2002)

 • Power Mac G4 (QuickSilver 2002ED)

 • Power Mac G4 (FW 800)

 • Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors)

 • Power Mac G4 (Mirrored Drive Door 2003)

 • Power Mac G4 Cube

 • Power Mac G5 [pôvodný]

 • Power Mac G5 (jún 2004)

 • Power Mac G5 (koniec roka 2004)

 • Power Mac G5 (začiatok roka 2005)

 • Power Mac G5 (koniec roka 2005)

 • Power Macintosh 4400 až 9600 (všetky modely)

 • Power Macintosh G3 (modrobiely)

 • Twentieth Anniversary Macintosh

 • Xserve [pôvodný]

 • Xserve (Cluster Node)

 • Xserve G5

 • Xserve G5 (január 2005)

 • Xserve RAID

 • Xserve RAID (SFP)

 • Xserve RAID (SFP, koniec roka 2004)

 • Xserve (štrbinové vkladanie)

 • Xserve (koniec roka 2006)

 • Xserve (začiatok roka 2008)

 • Xserve (začiatok roka 2009)

Periférne zariadenia

 • 1,44 Apple SuperDrive/disková jednotka HDI-20

 • Bezdrôtová klávesnica A1016 Apple Wireless Keyboard

 • Základňa AirPort (grafitová)

 • Základňa AirPort (dva ethernetové porty)

 • Karta AirPort

 • AirPort Express (pôvodný model)

 • Základňa AirPort Extreme (začiatok roka 2003)

 • AirPort Extreme 802.11n (1. generácia)

 • AirPort Extreme 802.11n (2. generácia)

 • AirPort Extreme 802.11n (3. generácia)

 • AirPort Extreme 802.11n (4. generácia)

 • AirPort Extreme 802.11n (5. generácia)

 • AirPort Extreme (pôvodný model)

 • 3,5-palcová jednotka Apple, 5,25-palcová jednotka Apple PC

 • Apple Basic Color Monitor

 • Nabíjačka batérií Apple

 • Produkty Apple CD (všetky modely)

 • Apple Cinema Display (pôvodný)

 • Apple Cinema Display ADC

 • Apple Cinema Display (20-palcový)

 • Apple Cinema Display (20-palcový, DVI)

 • Apple Cinema Display (23-palcový, DVI)

 • Apple Cinema Display (20-palcový, DVI, koniec roka 2005)

 • Apple Cinema Display (20-palcový, DVI, začiatok roka 2007)

 • Apple Cinema Display (23-palcový, DVI, koniec roka 2005)

 • Apple Cinema Display (23-palcový, DVI, začiatok roka 2007)

 • Apple Cinema Display (30-palcový, DVI)

 • Apple Cinema Display (30-palcový, DVI, koniec roka 2005)

 • Apple Cinema Display (30-palcový, DVI, začiatok roka 2007)

 • Apple Cinema HD Display (23-palcový)

 • Apple Cinema HD Display (30-palcový)

 • Apple Desktop Bus Keyboard

 • Apple High-Res Monochrome Monitor

 • Apple LED Cinema Display (24-palcový)

 • Apple Macintosh Portrait Display

 • Apple Monochrome Monitor

 • Apple Multiple Scan Display (všetky modely)

 • Apple OneScanner, Apple Color OneScanner

 • Apple Personal Modem

 • Apple Data Modem (všetky modely)

 • Apple QuickTake (všetky modely)

 • Apple Standard Keyboards (všetky modely)

 • Apple Studio Display (15-palcový, všetky modely)

 • Apple Studio Display 15 ADC

 • Apple Studio Display 17

 • Apple Studio Display 17 ADC

 • Apple Studio Display 17 LCD

 • Apple Studio Display 21

 • Apple TV (1. generácia)

 • Apple TV (2. generácia)

 • Apple TV (3. generácia)

 • AppleColor Monitor (všetky modely)

 • AppleVision Display (všetky modely)

 • Color StyleWriter (všetky modely)

 • ColorMonitor II (všetky modely)

 • ColorSynch Display (všetky modely)

 • 4 mm pásková jednotka DDS-DC

 • Disk II, Disk III

 • DuoDisk

 • Tape Backup 40SC

 • eMate 300

 • Extended Keyboard (všetky modely)

 • Externý pevný disk SC

 • Externý pevný disk SCSI

 • GeoPort

 • ImageWriter (všetky modely)

 • iSight

 • LaserWriter Pro (všetky modely)

 • LaserWriter, LaserWriter II (všetky modely)

 • LED Cinema Display (27-palcový)

 • Macintosh Disk Drive

 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový)

 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový)

 • Monitor II (všetky modely)

 • Newton MessagePad (všetky modely)

 • Performa/Performa Plus (všetky modely)

 • Personal LaserWriter (všetky modely)

 • StyleWriter (všetky modely)

 • Thunderbolt Display (27-palcový)

 • Time Capsule 802.11n (1. generácia)

 • Time Capsule 802.11n (2. generácia)

 • Time Capsule 802.11n (3. generácia)

 • Time Capsule 802.11n (4. generácia)

 • Two Page Monochrome Monitor

 • UniDisk (všetky modely)

Produkty iPod považované za staršie vo všetkých krajinách

 • iPod nano (7. generácia, polovica roka 2015)

 • iPod shuffle (4. generácia, polovica roka 2015)

 • iPod touch (4. generácia)

 • iPod touch (6. generácia)

Identifikácia modelu iPodu

Produkty iPod považované za zastarané vo všetkých krajinách

 • iPod (5. generácia)

 • iPod (5. generácia, koniec roka 2006)

 • iPod (s klikacím kolieskom)

 • iPod (s dokovacím konektorom)

 • iPod (s posúvacím kolieskom)

 • iPod (s dotykovým kolieskom)

 • iPod classic (80 GB a 160 GB, 2007)

 • iPod classic (120 GB)

 • iPod classic (160 GB)

 • iPod Hi-Fi

 • iPod s farebným displejom

 • iPod mini

 • iPod nano

 • iPod nano (2. generácia)

 • iPod nano (3. generácia)

 • iPod nano (4. generácia)

 • iPod nano (6. generácia)

 • iPod nano (7. generácia)

 • iPod touch (4. generácia)

 • iPod touch (5. generácia)

 • iPod touch (5. generácia, 16 GB, polovica roka 2013)

 • iPod shuffle (4. generácia, koniec roka 2012)

Identifikácia modelu iPodu

 • iPod nano (5. generácia) 8 GB, 16 GB

 • iPod photo

 • iPod photo (začiatok roka 2005)

 • iPod shuffle

 • iPod shuffle (2. generácia)

 • iPod shuffle (2. generácia, koniec roka 2007)

 • iPod shuffle (2. generácia, koniec roka 2008)

 • iPod shuffle (3. generácia)

 • iPod shuffle (4. generácia)

 • iPod v špeciálnej edícii U2

 • iPod touch

 • iPod touch (2. generácia, 2008)

 • iPod touch (2. generácia, 2009)

 • iPod touch (2. generácia) 8 GB

 • iPod touch (3. generácia) 32 GB, 64 GB

Produkty iPhone považované za staršie vo všetkých krajinách

 • iPhone 4 (8 GB)

 • iPhone 5

 • iPhone 6

 • iPhone 6s (32 GB)

 • iPhone 6s Plus (32 GB)

 • iPhone SE

 • iPhone 8, červený

 • iPhone 8 Plus, červený

Identifikácia modelu iPhonu

Produkty iPhone považované za zastarané vo všetkých krajinách

 • iPhone

 • iPhone 3G (Čína – kontinentálna) 8 GB

 • iPhone 3G 8 GB, 16 GB

 • iPhone 3GS (Čína – kontinentálna) 16 GB, 32 GB

 • iPhone 3GS (8 GB)

 • iPhone 3GS 16 GB, 32 GB

 • iPhone 4 CDMA

 • iPhone 4 CDMA (8 GB)

 • iPhone 4 16 GB, 32 GB

 • iPhone 4 GSM (8 GB), čierny

 • iPhone 4S

 • iPhone 4S (8 GB)

 • iPhone 5C

 • iPhone 5S

 • iPhone 6 Plus

Identifikácia modelu iPhonu

Produkty iPad považované za staršie vo všetkých krajinách

 • iPad Air Cellular

 • iPad Air Cellular (TD LTE)

 • iPad Air 2 Wi-Fi

 • iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular

 • iPad mini 2 Wi-Fi

 • iPad mini 2 Wi-Fi + 4G, GSM + CDMA

 • iPad mini 4 Wi-Fi

 • iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular

 • 9,7-palcový iPad Pro Wi-Fi

 • 9,7-palcový iPad Pro Wi-Fi + Cellular

 • 12,9-palcový iPad Pro Wi-Fi

 • 12,9-palcový iPad Pro Wi-Fi, Cellular

 • 12,9-palcový iPad Pro (2. generácia) Wi-Fi

 • 12,9-palcový iPad Pro (2. generácia) Wi-Fi + Cellular

 • iPad Wi-Fi + 4G, CDMA

 • iPad Wi-Fi + 4G, GSM

 • iPad (5. generácia) Wi-Fi

 • iPad (5. generácia), Wi-Fi + Cellular

Identifikácia modelu iPadu

Produkty iPad považované za zastarané vo všetkých krajinách

 • iPad Air Wi-Fi

 • iPad Air Wi-Fi + Cellular

 • iPad Air Wi-Fi + Cellular (TD LTE)

 • iPad mini Wi-Fi, 16 GB, sivý

 • iPad mini Wi-Fi + Cellular, 16 GB, sivý

 • iPad mini Wi-Fi + Cellular, MM, 16 GB, sivý

 • iPad mini Wi-Fi

 • iPad mini Wi-Fi + Cellular

 • iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM)

 • iPad mini 3 Wi-Fi

 • iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular

 • iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular (TD-LTE)

 • iPad (4. generácia) Wi-Fi

 • iPad (4. generácia) Wi-Fi + Cellular

 • iPad (4. generácia) Wi-Fi + Cellular (MM)

 • iPad [pôvodný]

 • iPad 3G

 • iPad (3. generácia) Wi-Fi

 • iPad (3. generácia) Wi-Fi + Cellular

 • iPad (3. generácia) Wi-Fi + Cellular (VZ)

 • iPad Wi-Fi

 • iPad Wi-Fi + 3G

 • iPad Wi-Fi + 4G

 • iPad Wi-Fi + 4G (Verizon)

 • iPad 2 Wi-Fi

 • iPad 2 Wi-Fi + 3G

 • iPad 2 Wi-Fi + 3G (Verizon)

Identifikácia modelu iPadu

Produkty Beats považované za staršie v Spojených štátoch a za zastarané v ostatných krajinách

 • Beatbox Portable (2. generácia)

 • Beats Pro

 • BeatsX

 • Pill 2.0

 • Powerbeats (1. generácia)

 • Solo2

 • Solo3 Wireless, Blade Gray

 • Solo3 Wireless, Mickey's 90th

 • Studio Wireless

 • Tour (2. generácia)

 • Urbeats 3

 • Urbeats 3 (Lightning)

Produkty Beats zastarané vo všetkých krajinách

Produkty Beats

 • Beatbox Portable (1. generácia)

 • Beatbox Portable (3. generácia)

 • Beatbox Portable 2

 • Executive

 • Pill 1.0

 • Pill XL 1

 • Powerbeats 2

 • Powerbeats Wireless 2

 • Pro, čierne

 • Pro, biele

 • Solo2 Wireless

 • Solo HD

 • Tour 2.5

 • Wireless (1.5)

Produkty značky Monster

 • Beatbox

 • Diddybeats

 • Heartbeats (1. generácia)

 • Heartbeats (2. generácia)

 • Heartbeats (2. generácia), čierne

 • Heartbeats (2. generácia), biele

 • iBeats

 • Mixr, čierne

 • Mixr, biele

 • Mixr 1

 • Powerbeats (1. generácia), čierne

 • Powerbeats (1. generácia), červené

 • Powerbeats (1. generácia), biele

 • Pro, čierne

 • Pro, Detox

 • Pro, biele

 • Solo (1. generácia), čierne

 • Solo (1. generácia), biele

 • Solo (1. generácia), biele HTC

 • Solo HD, čierne

 • Solo HD, čiernozlaté

 • Solo HD, ružové

 • Solo HD, červené

 • Solo HD, biele

 • Solo HD, Yao Ming

 • Studio (1. generácia)

 • Studio (1. generácia), Red Sox

 • Studio (1. generácia), čierne

 • Studio (1. generácia), modré

 • Studio (1. generácia), zelené

 • Studio (1. generácia), oranžové

 • Studio (1. generácia), ružové

 • Studio (1. generácia), fialové

 • Studio (1. generácia), červené

 • Studio (1. generácia), Red Sox

 • Studio (1. generácia), strieborné

 • Studio (1. generácia), biele

 • Studio (2. generácia)

 • Tour (1. generácia)

 • Tour (1. generácia), čierne

 • Tour (1. generácia), biele

 • urBeats (1. generácia), čierne

 • urBeats (1. generácia), matné biele

 • Wireless (1.5), čierne

 • Wireless (1.5), biele

 • Wireless (1. generácia)

Produkty Apple Watch považované za staršie vo všetkých krajinách

 • Apple Watch Series 1, hliník (2. generácia), 38 mm

 • Apple Watch Series 1, hliník (2. generácia), 42 mm

 • Apple Watch Series 2, hliník (2. generácia), 38 mm

 • Apple Watch Series 2, hliník (2. generácia), 42 mm

 • Apple Watch Series 2, nehrdzavejúca oceľ (2. generácia), 38 mm

 • Apple Watch Series 2, nehrdzavejúca oceľ (2. generácia), 42 mm

Identifikácia modelu hodiniek Apple Watch

Produkty Apple Watch považované za zastarané vo všetkých krajinách

 • Apple Watch (1. generácia), 38 mm

 • Apple Watch (1. generácia), 42 mm

 • Apple Watch Edition (1. generácia), 38 mm

 • Apple Watch Edition (1. generácia), 42 mm

 • Apple Watch Hermes (1. generácia), 38 mm

 • Apple Watch Hermes (1. generácia), 42 mm

 • Apple Watch Sport (1. generácia), 38 mm

 • Apple Watch Sport (1. generácia), 42 mm

 • Apple Watch, nehrdzavejúca oceľ (1. generácia), 38 mm

 • Apple Watch, nehrdzavejúca oceľ (1. generácia), 42 mm

Identifikácia modelu hodiniek Apple Watch

Dátum zverejnenia: