Diely a servisná história iPhonu

Originálne diely Apple sa navrhujú, testujú a vyrábajú v súlade s kvalitatívnymi a výkonovými štandardmi spoločnosti Apple.

Overenie dielov a servisnej histórie zariadenia

V systéme iOS 15.2 a novšom si môžete na obrazovke Nastavenia > Všeobecné > Informácie overiť diely a servisnú históriu svojho iPhonu.

  • Na iPhone XR, XS, XS Max a novších modeloch vrátane iPhonu SE (2. generácia) môžete overiť, či bola vymenená batéria.

  • Na modeloch iPhonu 11 môžete overiť, či bola vymenená batéria alebo displej.

  • Na modeloch iPhonu 12, iPhonu 13 a iPhonu 14 môžete overiť, či boli vymenené zadný systém, kamera TrueDepth, batéria, displej alebo zadné kamery.

ios15-iphone13-pro-settings-general-about-parts-battery-genuine-part

Ak boli pri servise použité originálne diely a postupy Apple, vedľa dielu je uvedený text „Originálny diel od Apple“. Ak sa už iPhone po vykonaní servisu pripojil na internet, môžete klepnutím na diel zobraziť ďalšie informácie vrátane dátumu vykonania servisu.

ios15-iphone13-pro-settings-general-about-parts-camera

Správa Neznámy dielNeznámy diel sa zobrazí, ak montáž dielu nebola dokončená alebo ak:

  • Pôvodný diel bol vymenený za diel, ktorý nie je originálny.

  • Diel už bol použitý alebo nainštalovaný v inom iPhone.

  • Batéria nefunguje správne.

ios15-iphone13-pro-settings-general-about-parts-unknown-part

V prípade displeja a batérie sa môže zobraziť aj ďalšia správa: „Spoločnosť Apple aktualizovala informácie o zariadení pre tento iPhone.“ Znamená to, že spoločnosť Apple na účely servisu, bezpečnostnej analýzy a zlepšovania budúcich produktov aktualizovala informácie o zariadení evidované s týmto iPhonom.

Táto správa nemá na používanie iPhonu, jeho batérie, displeja ani kamery žiadny vplyv.

V časti Diely a servisná história sa môže zobraziť jedna z týchto správ: Bol zistený problém s Face ID, Bol zistený problém s mobilným rozhraním, Bol zistený problém s ultraširokým pásmom alebo Bol zistený problém s Apple Pay.

Ďalšie informácie o správe Bol zistený problém s Face ID

Ďalšie informácie o správach Bol zistený problém s mobilným rozhraním, ultraširokým pásmom alebo Apple Pay

Vo verziách systému iOS starších ako iOS 15.2 môžete overiť len to, či bol vymenený diel rozpoznaný ako neznámy.

Informácie o dieloch a servisnej histórii spoločnosť Apple zhromažďuje a uchováva ako súčasť informácií o zariadení evidovaných s vaším iPhonom. Tieto informácie sa používajú na účely servisu, bezpečnostnej analýzy a zlepšovania budúcich produktov.

Informácie o dieloch a servisnej histórii sa zobrazujú len v prípade, že niektorý diel iPhonu bol vymenený alebo nefunguje správne. Ak bol servis dielu vykonaný viackrát, zobrazia sa len informácie o jeho najnovšom servise.

Diely a servisná história iPhonu sú prepojené s jeho sériovým číslom. Ak bol váš iPhone opravený spôsobom, pri ktorom sa vygeneruje nové sériové číslo, uvidíte len diely a servisnú históriu, ktoré súvisia s novým sériovým číslom.

Dôležitosť servisu vykonávaného vyškolenými technikmi, ktorí používajú originálne diely Apple

Pre väčšinu zákazníkov je najbezpečnejším a najspoľahlivejším spôsobom opravy zariadenia návšteva profesionálneho poskytovateľa opráv, kde certifikovaní technici používajú originálne diely Apple. Medzi týchto poskytovateľov patria spoločnosť Apple, autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple a nezávislí poskytovatelia opráv, ktorí majú prístup k originálnym dielom Apple.* Opravy vykonávané neškolenými osobami s použitím neoriginálnych dielov môžu mať vplyv na bezpečnosť a funkčnosť zariadenia. Originálne diely Apple sú navrhnuté tak, aby do zariadenia presne pasovali. Opravy, pri ktorých by skrutky alebo kryty neboli správne pripevnené, by mohli spôsobiť uvoľnenie ďalších dielov, ktoré by mohli poškodiť batériu, zapríčiniť prehrievanie alebo spôsobiť úraz.

V závislosti od miesta, kde sa nachádzate, si môžete dať iPhone vymeniť – v rámci záruky alebo mimo nej – v predajni Apple Store alebo u autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, prípadne ho môžete poslať do servisného strediska spoločnosti Apple. Originálne diely Apple sú k dispozícii aj na mimozáručné opravy od nezávislých poskytovateľov opráv alebo prostredníctvom svojpomocnej opravy.*

* Nezávislí poskytovatelia opráv majú prístup k originálnym dielom, nástrojom, školeniam, servisným príručkám, diagnostike a zdrojom informácií od spoločnosti Apple. Na opravy vykonané nezávislými poskytovateľmi opráv sa nevzťahujú záruka spoločnosti Apple ani programy AppleCare, no môže sa na ne vzťahovať vlastná záruka na opravy príslušného poskytovateľa opráv. Svojpomocná oprava poskytuje prístup k originálnym dielom, nástrojom a príručkám opráv od spoločnosti Apple, aby si zákazníci, ktorí majú skúsenosti so zložitými opravami elektronických zariadení, mohli vykonávať mimozáručné opravy sami. Svojpomocná oprava je v súčasnosti k dispozícii v určitých krajinách alebo oblastiach pre konkrétne modely iPhonu uvedené na trh v roku 2021 alebo neskôr. Ak si chcete pozrieť príručky k opravám a objednať si náhradné diely pre príslušné modely, prejdite na stránku svojpomocnej opravy.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: