Ak nemôžete odosielať e-maily z iPhonu alebo iPadu

Ak nemožno odosielať e-maily z apky Mail na iPhone alebo iPade, môžete vyskúšať niekoľko postupov.

Skôr než začnete

Niekoľko vecí, ktoré je potrebné vedieť a skontrolovať:

 • Keď vytvoríte zálohu systému iOS alebo iPadOS v iCloude alebo iTunes, zálohujú sa vaše nastavenia pošty, no vaše e-maily nie. Ak vymažete alebo zmeníte nastavenia e-mailového účtu, zo zariadenia sa môžu odstrániť e-maily, ktoré ste si predtým stiahli.

 • Uistite sa, že zariadenie je pripojené na internet.

 • U poskytovateľa e‑mailových služieb si overte, či nedošlo k výpadku služieb.

 • V priečinku Prijaté alebo v zozname schránok vyhľadajte tlačidlo Odvolať odoslanie. Ak je možnosť Odvolať odoslanie k dispozícii, správa nebola odoslaná.

 • Prečítajte si, čo robiť, ak nemáte prístup k službe iCloud Mail alebo nemôžete odosielať či prijímať správy pomocou e-mailovej adresy @icloud.com.

Skontrolujte neodoslané e-maily v schránke Odchádzajúce

Ak sa vám zobrazí správa o tom, že e-mail sa neodoslal, tento e-mail sa uloží do schránky Odchádzajúce. Skontrolujte schránku Odchádzajúce a skúste e-mail odoslať znova vykonaním týchto krokov:

 1. V apke Mail prejdite do zoznamu schránok.

 2. Klepnite na Odchádzajúce. Ak sa schránka Odchádzajúce nezobrazuje, e-mail sa odoslal.

  Stránka Schránky v systéme iOS
 3. Klepnite na e-mail v schránke Odchádzajúce. Skontrolujte správnosť e-mailovej adresy príjemcu.

 4. Klepnite na Odoslať.

Skontrolujte e-mailovú adresu a heslo

Ak vás apka Mail vyzve na zadanie hesla k e-mailovému účtu, uistite sa, že heslo je správne. Ak chcete skontrolovať svoju e-mailovú adresu a heslo, skúste sa prihlásiť na webovú stránku poskytovateľa e-mailových služieb.

Ak sa aj naďalej zobrazuje chyba týkajúca sa mena používateľa alebo hesla, kontaktujte poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému.

Kontaktujte poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému

 1. Kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo skontrolujte jeho webovú stránku stavu, aby ste zistili, či nedošlo k výpadku služieb.

 2. Opýtajte sa svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu systému, či sú pre váš e-mailový účet aktivované nejaké bezpečnostné funkcie alebo obmedzenia, ako je napríklad dvojstupňové overovanie. Možno budete potrebovať špeciálne heslo alebo budete musieť požiadať poskytovateľa e-mailových služieb o povolenie na posielanie a prijímanie e-mailov na svojom zariadení.

 3. Spolu s poskytovateľom e-mailových služieb alebo správcom systému skontrolujte nastavenia e-mailového účtu a uistite sa, že sú správne.

Odstráňte svoj e-mailový účet a znova ho nastavte

 1. V počítači sa prihláste na webovú stránku poskytovateľa e-mailových služieb. Uistite sa, že sú na nej k dispozícii všetky vaše e-maily alebo že ich máte uložené niekde inde než vo svojom zariadení so systémom iOS alebo iPadOS.

 2. Na zariadení prejdite na Nastavenia > Mail a potom klepnite na Účty.

 3. Klepnite na e-mailový účet, ktorý chcete odstrániť.

 4. Klepnite na Vymazať účet.

 5. Účet znova pridajte.

Ak kroky uvedené v tomto článku nepomôžu, požiadajte o ďalšie informácie svojho poskytovateľa e-mailových služieb.

Dátum zverejnenia: