Kontakty, kalendáre alebo pripomienky v iCloude sa nesynchronizujú

Zistite, čo robiť, ak sa vaše Kontakty, Kalendáre alebo Pripomienky v iCloude nezobrazujú na všetkých zariadeniach, ktoré používate s iCloudom.

Čo je potrebné skontrolovať ako prvé

 1. Skontrolujte stav systému Kontaktov, Kalendárov alebo Pripomienok v iCloude z hľadiska možných výpadkov služieb alebo problémov s pripojením.

 2. Ak sa pripomienka na niektorých vašich zariadeniach nezobrazuje, uistite sa, že iPhone a iPad používajú najnovšiu verziu systému iOS či iPadOS alebo že Mac používa najnovšiu verziu systému macOS.

 3. Uistite sa, že ste na všetkých svojich zariadeniach prihlásený do iCloudu pomocou toho istého Apple ID. Potom skontrolujte, či máte v nastaveniach iCloudu zapnuté Kontakty, Kalendáre a Pripomienky.

 4. Skontrolujte, či sú nastavenia dátumu a času v zariadení správne pre vašu aktuálnu polohu.

 5. Ak na synchronizáciu Kontaktov a Kalendára s Outlookom na PC používate iCloud pre Windows, uistite sa, že máte Windows aktualizovaný na najnovšiu verziu. Potom sa vykonaním týchto krokov odhláste a znova prihláste.

Vyskúšajte postup pre svoje zariadenie

Ak stále potrebujete pomoc, skúste na zariadení vykonať nasledujúce kroky.

iOS a iPadOS

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky.

Reštartujte apku Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky

 1. Zatvorte apku.

 2. Vráťte sa na domovskú obrazovku.

 3. Počkajte približne jednu minútu a potom apku znova otvorte.

Obnovte kontakty a kalendáre

Ak chcete obnoviť kontakty, otvorte apku Kontakty a potiahnite prstom nadol po zozname. Ak chcete obnoviť skupiny kontaktov, klepnite na Zoznamy v ľavom hornom rohu a potom potiahnite prstom nadol po zozname.

Kalendáre môžete obnoviť takto:

 1. Otvorte apku Kalendár.

 2. Klepnite na tab Kalendáre.

 3. Potiahnutím zoznamu nadol aktualizujte udalosti.

ios-16-iphone-13-pro-calendar-calendars-refresh

Skontrolujte nastavenia apiek

Ak v Kontaktoch alebo Kalendároch používate niekoľko skupín alebo účtov, uistite sa, že sú Kontakty a Kalendáre v iCloude nastavené tak, aby sa zobrazovali:

 • Otvorte apku Kontakty a klepnite na Zoznamy v ľavom hornom rohu. Uistite sa, že je vybratá možnosť iCloud – všetko.

 • Otvorte apku Kalendár a klepnite na tab Kalendáre. Uistite sa, že sú vybraté všetky kalendáre v iCloude.

Zmeňte nastavenie toho, ako často sa majú kalendáre aktualizovať:

 1. Klepnite na Nastavenia a potom klepnite na Kalendár.

 2. Klepnite na Synchronizovať.

 3. Ak je vybratá možnosť Všetky udalosti, vyberte namiesto toho konkrétne obdobie, napríklad Udalosti staré 1 mesiac. Ak je vybraté konkrétne obdobie, vyberte namiesto toho možnosť Všetky udalosti.

 4. Vráťte sa na domovskú obrazovku.

 5. Počkajte niekoľko minút a potom otvorte apku Kalendár. Klepnite na tab Kalendáre a potiahnutím nadol obnovte informácie.

Keďže sa Kalendár narodenín v iCloude aktualizuje každý deň, zmeny v narodeninách sa môžu v apke Kalendáre zobraziť až nasledujúci deň.

Nastavte iCloud Kontakty, Kalendáre a Pripomienky ako predvolené

Ak máte kontakty, kalendáre a pripomienky v iCloude, vaše informácie sa budú aktualizovať automaticky. Ak sú vaše informácie uložené v účte tretej strany, ako je napríklad Google alebo Yahoo, môžete predvolený účet zmeniť na iCloud. Zmena predvoleného účtu na iCloud nespôsobí presunutie vašich existujúcich údajov zo služby tretej strany do iCloudu.

Kontakty

Pozrite sa, v ktorom účte máte kontakty:

V systéme iOS 16 alebo novšom:

 1. Otvorte apku Kontakty a klepnite na Zoznamy v ľavom hornom rohu.

 2. Výberom položky Všetky – iCloud zobrazte zoznam svojich kontaktov v iCloude. Ak sa požadovaný kontakt nezobrazuje, je možné, že je uložený v inom účte.

 3. Klepnite na Zoznamy v ľavom hornom rohu, potom klepnite na Všetky [z účtu] a skontrolujte každý jednotlivý účet, pre ktorý sú nastavené Kontakty.

 4. Ak máte kópiu kontaktov zo služby tretej strany vo formáte vCard verzie 3.0 alebo novšej, môžete kontakty importovať do iCloudu.

V systéme iOS 15 alebo staršom:

 1. Otvorte apku Kontakty a klepnite na Skupiny v ľavom hornom rohu.

 2. Zrušte výber možnosti Všetky [z účtu] pre všetky účty iných poskytovateľov, ako je napríklad Gmail alebo Yahoo.

 3. Uistite sa, že vybratá možnosť iCloud – všetko.

 4. Klepnutím na Hotovo zobrazte zoznam kontaktov. Ak sa požadovaný kontakt nezobrazuje, znamená to, že je uložený v inom účte.

 5. Ak máte kópiu kontaktov zo služby tretej strany vo formáte vCard verzie 3.0 alebo novšej, môžete kontakty importovať do iCloudu.

Nastavte si pre kontakty ako predvolený účet iCloud:

 1. Klepnite na Nastavenia a potom klepnite na Kontakty.

 2. Klepnite na Predvolený účet.

 3. Vyberte iCloud.

Kalendáre a Pripomienky

Ak chcete skontrolovať, v ktorom účte sa nachádzajú vaše kalendáre, otvorte apku Kalendár a potom klepnite na tab Kalendáre.

Nastavte si kalendár v iCloude ako predvolený kalendár:

 1. Klepnite na Nastavenia a potom na Kalendár.

 2. Klepnite na Predvolený kalendár.

 3. Klepnutím na kalendár pod položkou iCloud ho nastavte ako predvolený.

ios-16-iphone-13-pro-settings-calendar-default-calendar

Nastavte zoznam pripomienok v iCloude ako predvolený zoznam:

 1. Klepnite na Nastavenia a potom klepnite na Pripomienky.

 2. Klepnite na Predvolený zoznam.

 3. Klepnutím na zoznam pod položkou iCloud ho nastavte ako predvolený.

Vymažte pripomienky po termíne

 1. Otvorte apku Pripomienky.

 2. Prejdite do zobrazenia Dnes a vyhľadajte prípadné pripomienky po termíne.

 3. Ak nejaké nájdete, klepnutím na prázdny kruh pripomienku dokončite alebo ju vymažte.

Zopakujte tieto kroky na každom zariadení, ktoré používa Pripomienky v iCloude.

Reštartujte iPhone, iPad alebo iPod touch

Vynúťte synchronizáciu dát kalendára na hodinkách Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte apku Watch a klepnite na tab Moje hodinky.

 2. Klepnite na Všeobecné a potom na Resetovať.

 3. Klepnite na Resetovať synchronizované dáta.

Ak iný člen rodiny nastaví vaše hodinky Apple Watch za vás, nebudete môcť vynútiť synchronizáciu dát kalendára.

macOS

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky.

Obnovte kalendáre

Kalendáre si môžete obnoviť v apke Kalendáre:

 1. Otvorte apku Kalendár.

 2. V menu Zobraziť vyberte Obnoviť kalendáre.

Keďže sa kalendár Narodeniny v iCloude aktualizuje raz za hodinu, je možné, že zmeny v narodeninách v apke Kontakty alebo Kalendár uvidíte až o hodinu.

Skontrolujte predvolený účet Kalendára, Pripomienok a Kontaktov

Ak svoje udalosti ukladáte a upravujete v iCloude, a nie inde, napríklad v účte Na mojom Macu, Exchange alebo Google, iCloud bude kalendáre aktualizovať automaticky. Ak na Macu používate viacero účtov, napríklad iCloud, Gmail a Yahoo, uistite sa, že iCloud je predvoleným účtom apky Kalendár:

 1. Otvorte apku Kalendár.

 2. Vyberte Kalendár > Nastavenia. V systéme macOS Monterey alebo staršom vyberte Kalendár > Nastavenia.

 3. Na tabe Všeobecné sa uistite, že jeden z vašich kalendárov v iCloude je nastavený ako predvolený.

Ak svoje kontakty ukladáte a upravujete v iCloude, a nie inde, napríklad v účte Na mojom Macu, Exchange alebo Google, iCloud bude kontakty aktualizovať automaticky. Ak na Macu používate viacero účtov, napríklad iCloud, Gmail a Yahoo, uistite sa, že iCloud je predvoleným účtom apky Kontakty:

 1. Otvorte apku Kontakty.

 2. Vyberte Kontakty > Účty.

 3. Kliknite na tab iCloud. Uistite sa, že ste prihlásený pomocou svojho Apple ID a že máte zapnuté Kontakty.

Kým máte zapnuté Pripomienky v Nastaveniach iCloudu, pripomienky z iCloudu sa vám zobrazujú na Macu.

Vymažte dokončené pripomienky alebo pripomienky po termíne

 1. Otvorte apku Pripomienky.

 2. Prejdite do zobrazenia Dnes a vyhľadajte prípadné pripomienky po termíne.

 3. Ak nejaké nájdete, zaškrtnutím prázdneho kruhu pripomienku dokončite alebo ju vymažte.

Zopakujte tieto kroky na každom zariadení, ktoré používa Pripomienky v iCloude.

Reštartujte počítač

Po reštartovaní počítača skontrolujte, či ste problém odstránili.

iCloud.com

Ak sa nezobrazia všetky aktualizácie alebo ak máte iný problém, vyskúšajte na stránke iCloud.com tieto kroky:

 1. Aktualizujte prehliadač a vyčistite vyrovnávaciu pamäť.

 2. Ak sa nezobrazujú aktualizácie z iných zariadení, otvorte na stránke iCloud.com inú apku, napríklad Mail. Potom sa vráťte do apky Kontakty, Kalendár alebo Pripomienky.

 3. Odhláste sa zo stránky iCloud.com a potom sa znova prihláste.

Keďže sa Kalendár narodenín v iCloude aktualizuje každý deň, zmeny v narodeninách sa môžu v apke Kalendáre zobraziť až nasledujúci deň.

Microsoft Windows

Po každom kroku skontrolujte kontakty, kalendáre alebo pripomienky.

Obnovte zobrazenie programu Outlook

Kliknite na ObnoviťKliknite na obnoviť v Outlooku.

Vypnite Kontakty a Kalendár v iCloude a znova ich zapnite

 1. Otvorte iCloud pre Windows.

 2. Zrušte výber položiek Mail, Kontakty a Kalendáre a potom kliknite na Použiť.

 3. Počkajte niekoľko sekúnd, vyberte Mail, Kontakty a Kalendáre a potom kliknite na Použiť.

 4. Otvorte Outlook.

Uistite sa, že doplnok iCloud Outlook Add-in je aktívny

V programe Outlook 2010 alebo novšom:

 1. Kliknite na menu Súbor.

 2. Kliknite na Možnosti na ľavom paneli.

 3. Na ľavom paneli okna Možnosti programu Outlook kliknite na Doplnky.

 4. Pozrite si zoznam doplnkov v sekcii Aktívne aplikačné doplnky.

 5. Vyberte doplnok iCloud Outlook Add-in.

Prečítajte si o správe doplnkov v Microsoft Outlooku.

Skontrolujte predvolený účet v Outlooku

V programe Outlook 2010 alebo novšom:

 1. Kliknite na menu Súbor.

 2. Vyberte Informácie > Nastavenie konta > Údajové súbory.

 3. Ak je iCloud uvedený ako predvolený účet v stĺpci Komentáre, vyberte iný účet a kliknite na Predvoliť.

Ak sa Outlook nesynchronizuje

 1. Zatvorte Outlook.

 2. Otvorte iCloud pre Windows a kliknite na Odhlásiť sa.

 3. Zadajte Apple ID a heslo a potom kliknite na Prihlásiť sa.

 4. Kliknite na Kontakty a Kalendáre a potom na Použiť.

Reštartujte počítač

Po reštartovaní počítača skontrolujte, či ste problém odstránili.

Ak naďalej potrebujete pomoc

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: