Plávanie s hodinkami Apple Watch

Hodinky Apple Watch Series 2 si môžete vziať aj na plávanie. Budú vám počítať odplávané bazény alebo tempá pri plávaní na otvorenej vodnej ploche.

Začatie plaveckého tréningu

Hodinky Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generácia) nie sú vhodné na plávanie. Prečítajte si o vodoodolnosti hodiniek Apple Watch.

 1. Otvorte apku Tréning.

 2. Rolujte na Bazén alebo Plávanie na otvorenej vode. Pri tréningu Bazén sa počítajú odplávané bazény, kým tréning Plávanie na otvorenej vode je určený na plávanie v mori či jazere.

 3. Klepnutím spustite tréning alebo klepnite na tlačidlo Viactlačidlo Viac a nastavte cieľ kalórií, vzdialenosti alebo času.

 4. V rámci tréningu Bazén môžete otáčaním korunkou Digital Crown nastaviť dĺžku bazéna. Hodinkám Apple Watch to pomôže presnejšie merať odplávané bazény a vzdialenosť. Nakoniec klepnite na Spustiť.

 5. Nechajte prebehnúť trojsekundové odpočítavanie. Ak chcete odpočítavanie preskočiť, klepnite na obrazovku.

watchos-9-series-7-workout-pool-swim-workout-options

Po spustení tréningu sa obrazovka automaticky zamkne, aby kvapky vody nespôsobovali neúmyselné klepnutia.

 • Ak chcete plavecký tréning pozastaviť, naraz stlačte korunku Digital Crown a bočné tlačidlo.

 • Ak chcete v plávaní pokračovať, znova naraz stlačte korunku Digital Crown a bočné tlačidlo.

Priebeh tréningu môžete sledovať na ciferníku. Môžete si aj vybrať ukazovatele, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke.

Odomknutie hodiniek Apple Watch a vypustenie vody z reproduktorov

Keď začínate plavecký tréning alebo potápanie s hodinkami Apple Watch Ultra, obrazovka sa zamkne, aby nedochádzalo k náhodným klepnutiam. V hornej časti obrazovky sa bude zobrazovať ikona Zamknutie vo vodeikona Zamknutie vo vode. Keď budete chcieť hodinky používať, musíte obrazovku odomknúť.

 1. Ak chcete tréning pozastaviť, naraz stlačte korunku Digital Crown a bočné tlačidlo.

 2. Osušte obrazovku. Ak je obrazovka vlhká, voda môže spôsobovať neúmyselné klepnutia.

 3. Stlačte korunku Digital Crown na bočnej strane hodiniek Apple Watch a držte ju stlačenú, až kým sa na displeji nezobrazí text Odomknuté.1 Hodinky vydajú zvuk a na zápästí môžete pocítiť vodu.

Ak chcete hodinky Apple Watch znova zamknúť, potiahnite prstom doprava a klepnite na tlačidlo Zamknutie vo vodetlačidlo Zamknutie vo vode.

Ukončenie tréningu

 1. Stlačením korunky Digital Crown spolu s bočným tlačidlom pozastavte tréning.

 2. Otočením korunkou Digital Crown odomknite obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava a klepnite na tlačidlo Ukončiťtlačidlo Ukončiť.

Po ukončení tréningu sa na hodinkách Apple Watch zobrazí súhrn tréningu vrátane počtu temp. Ďalšie údaje nájdete v histórii tréningov v apke Kondícia na iPhone.

ios-16-iphone-13-pro-fitness-workout-pool-swim-data

Zobrazenie medzičasov a sérií

 1. Na iPhone otvorte apku Kondícia.

 2. Klepnite na Zobraziť viac vedľa položky Tréningy.

 3. Klepnite na tréning, ktorý chcete zobraziť.

Pri tréningu Bazén sa automaticky počítajú medzičasy a automatické série, kým pri tréningu Plávanie na otvorenej vode sa počítajú len medzičasy. Medzičasy predstavujú celkové trvanie tréningu vydelené vzdialenosťou. Automatické série samostatne ukazujú čas plávania a čas odpočinku.2 Môžete si pozrieť štýly, ktorým ste plávali. Príklad:

 • Znak

 • Prsia

 • Motýlik

 • Voľný štýl

 • S kickboardom

 • Zmiešaný

Môžete aj klepnúť na Zobraziť viac vedľa položky Automatické série a sledovať skóre SWOLF pre každú sériu. Ide o metriku, ktorú plavci bežne používajú na sledovanie efektívnosti.

Ako dosiahnuť lepšie výsledky

1. Ak máte v hodinkách Apple Watch systém watchOS 8 alebo starší, korunku Digital Crown nestláčajte, ale otočte ňou.

2. V starších verziách systému watchOS sa čas odpočinku odpočítaval od medzičasov. V novších verziách systému watchOS už medzičasy zahŕňajú aj čas odpočinku.

Dátum zverejnenia: