Používanie režimu šetrenia dát na iPhone a iPade

V systéme iOS 13 a novšom môžete zapnutím režimu šetrenia dát obmedziť používanie siete na pozadí a znížiť mieru využívania mobilných a Wi-Fi sietí.

Režim šetrenia dát môžete využívať vtedy, ak máte mobilný alebo internetový program, ktorý obmedzuje využívanie dát, alebo ak sa nachádzate v oblasti s nízkou dátovou rýchlosťou.

Zapnutie režimu šetrenia dát

Režim šetrenia dát môžete zapnúť osobitne pre mobilné a pre Wi-Fi dáta. Nastavenia režimu šetrenia dát sa môžu líšiť v závislosti od operátora. Nižšie vyberte typ programu, ktorý používate, a postupujte podľa uvedených krokov.

Mobilný program LTE/4G

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Mobilné

 2. Klepnite na Možnosti dát a potom zapnite Režim šetrenia dát.

Mobilný program 5G

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Mobilné.

 2. Klepnite na Možnosti dát, vyberte Využitie dát a potom zapnite Režim šetrenia dát.

Dve SIM karty

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Mobilné alebo Mobilné dáta.

 2. Klepnite na jedno zo svojich čísel.

 3. Zapnite Režim šetrenia dát.

Wi-Fi

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Wi-Fi.

 2. Klepnite na tlačidlo Informácietlačidlo Informácie vedľa Wi-Fi siete, ku ktorej ste sa pripojili.

 3. Zapnite Režim šetrenia dát.

Vaše nastavenia režimu šetrenia dát sa cez iCloud neustále aktualizujú pre každú Wi-Fi sieť vo všetkých zariadeniach.

Čo očakávať v režime šetrenia dát

Jednotlivé apky znižujú využívanie dát v režime šetrenia dát rôznym spôsobom. Vo všeobecnosti môžete očakávať toto:

 • Apky môžu prestať využívať sieťové dáta, keď ich nebudete aktívne používať.

 • Funkcia Osviežovanie na pozadí sa vypne.

 • Kvalita streamovaného obsahu sa môže znížiť.

 • Automatické sťahovanie a zálohovanie sa vypnú.

 • Služby ako iCloud Fotky pozastavia aktualizácie.

Vstavané iOS apky a služby sa režimu šetrenia dát prispôsobia takto:

 • App Store: Autoprehrávanie videí, automatické aktualizácie a automatické sťahovanie sa vypnú.

 • Hudba: Automatické sťahovanie a streamovanie vo vysokej kvalite sa vypnú.

 • Podcasty: Frekvencia aktualizácií kanálov sa obmedzí a epizódy sa budú sťahovať iba cez Wi-Fi.

 • News: Predbežné načítavanie článkov sa vypne.

 • iCloud: Aktualizácie sa pozastavia a automatické zálohovanie a aktualizácie iCloud Fotiek sa vypnú.

 • FaceTime: Dátový tok videa sa optimalizuje na menšiu šírku pásma.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: