Na Macu nemožno odosielať alebo prijímať e-maily

Ak máte problémy s odosielaním alebo prijímaním e-mailov pomocou apky Mail na Macu, vyskúšajte tieto riešenia.

Ak ste si istý, že váš Mac je pripojený na internet, no náhle prestáva odosielať alebo prijímať e-maily, problém je pravdepodobne dočasný. Skúste to znova neskôr a v prípade potreby riešte problém s poskytovateľom e-mailových služieb. (Ak používate iCloud Mail, prečítajte si, čo robiť, ak Cloud Mail nefunguje.)

Zobrazenie stavových správ

Môžete si všimnúť stavovú ikonu, napríklad blesk alebo symbol upozornenia, vedľa priečinka prijatých správ na postrannom paneli apky Mail alebo v pravom hornom rohu okna apky Mail. Kliknutím na ňu zobrazíte informácie o stave.

Účet v iCloude na postrannom paneli apky Mail so zobrazenou ikonou blesku

Test s použitím webového rozhrania pošty

Mnohí poskytovatelia e-mailových služieb ponúkajú webové rozhranie pošty, ktoré umožňuje prácu s e-mailami vo webovom prehliadači, ako je Safari, namiesto e-mailovej apky, ako je Mail. Ak napríklad používate účet služby iCloud Mail, môžete na odosielanie a prijímanie e-mailov využívať stránku iCloud.com.

Webové rozhranie pošty predstavuje dobrý spôsob overenia, či je váš účet platný, no neznamená to, že máte účet správne nastavený v apke Mail. Poskytovateľ e-mailových služieb vám môže pomôcť s overením nastavení e-mailu a zistením prípadných ďalších problémov, ktoré môžu mať vplyv na odosielanie alebo prijímanie e-mailov. Predtým, ako ich budete kontaktovať, vykonajte ďalšie kroky uvedené nižšie.

Kontrola kvót pre e-maily

Poskytovateľ e-mailových služieb môže vynucovať obmedzenia účtu, napríklad aký objem vašich e-mailov bude uchovávať na svojich serveroch, koľko správ môžete odoslať za deň a aká je maximálna veľkosť každej správy. Prekročenie týchto kvót môže mať vplyv na vašu schopnosť odosielať alebo prijímať e-maily. Podrobnosti vám poskytne príslušný poskytovateľ e-mailových služieb.

Ak váš poskytovateľ e-mailových služieb obmedzuje priestor, ktorý sprístupňuje na uchovávanie vašich e-mailov, môžete pomocou apky Mail zistiť, či ste tento limit dosiahli: podržte kláves Control stlačený, kliknite na schránku svojho účtu na postrannom paneli a potom v kontextovom menu vyberte Zobraziť podrobnosti o účte:

Alternatívny text obrázka

V okne Informácie o účte sa zobrazuje, ktoré schránky sa uchovávajú u vášho poskytovateľa e-mailových služieb a akú časť z celkového dostupného úložiska tieto schránky využívajú:

Alternatívny text obrázka

Ak ste dosiahli kvótu úložiska:

  • Uvoľnite úložisko vymazaním správ z ktorejkoľvek zo schránok zobrazených v okne Informácie o účte. Potom kôš vyprázdnite tak, že v lište vyberiete Schránka > Odstrániť vymazané položky.

  • Namiesto vymazávania správ ich môžete presunúť do ktorejkoľvek lokálnej schránky na vašom Macu. Lokálne schránky sa zobrazujú na postrannom paneli v časti Na mojom Macu. Podľa potreby si môžete vytvoriť novú lokálnu schránku a potom správy potiahnutím presunúť do tejto schránky.

  • Ak sa úložisko ponúkané poskytovateľom e-mailových služieb používa aj na uchovávanie iných médií, napríklad fotiek, kalendárov alebo poznámok, odstránením niektorých iných médií sa môže sprístupniť viac miesta na e-maily. Ak napríklad používate účet iCloud Mail, môžete sprístupniť viac úložiska v iCloude.

  • Alebo si kúpte viac úložiska od poskytovateľa e-mailových služieb. Ak napríklad používate účet iCloud Mail, môžete si kúpiť viac iCloud úložiska priamo zo svojho zariadenia Apple.

Overenie, že ste správy neprehliadli

Ak si myslíte, že Mail možno odosiela a prijíma správy úspešne, no správy sa nezobrazujú tam, kde ich očakávate, prečítajte si, čo robiť, ak svoje e-mailové správy nevidíte.

Odstránenie e-mailového účtu a jeho opätovné pridanie

Ak nefungujú žiadne iné riešenia:

  1. Odstráňte svoj e-mailový účet v apke Mail.

  2. Znova svoj e-mailový účet v apke Mail pridajte. Pri pridávaní účtu sa uistite, že ste pre svoju e-mailovú adresu vybrali správneho poskytovateľa e-mailových služieb.

  3. Znova skúste odoslať a prijať e-mail.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: