Úprava ovládacieho centra na iPhone, iPade a iPode touch

Ovládacie centrum môžete prispôsobiť pridaním ovládacích prvkov pre apky, nastavenia a funkcie, ako sú Kamera, Rozpoznávanie hudby, Tmavý režim a ďalšie.

Prispôsobenie zobrazovaného obsahu ovládacieho centra

Ak chcete používať niektoré apky, nastavenia a funkcie z ovládacieho centra, musíte pridať príslušný ovládací prvok.

Pridanie ovládacieho prvku

  1. Prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum.

  2. Klepnite na tlačidlo PridaťPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text vedľa apky alebo funkcie, ktorú chcete pridať.

Tu môžete zapnúť aj funkciu Prístup v apkách, aby ste mohli otvoriť ovládacie centrum aj pri používaní apky.

Odstránenie ovládacieho prvku

  1. Prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum.

  2. Klepnite na tlačidlo OdstrániťPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny texte a potom klepnite na Odstrániť vedľa apky alebo funkcie, ktorú chcete odstrániť.

Zmena umiestnenia ovládacieho prvku

  1. Prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum.

  2. Stlačte tlačidlo Zmeniť poradiePre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text, podržte ho a popresúvajte ovládacie prvky, kým nebudú zoradené požadovaným spôsobom.

iPhone s obrazovkou nastavení ovládacieho centra

Neviete, k čomu máte prístup z ovládacieho centra? Pozrite si zoznam apiek, nastavení a funkcií.

Dátum zverejnenia: