Upgrade alebo inštalácia pamäte v Macu mini

Prečítajte si, ako vybrať pamäť z počítača Mac mini alebo ako ju doň nainštalovať.

Skôr než začnete

Aby sa minimalizovalo riziko poškodenia komponentov počítača v dôsledku výboja statickej elektriny, je dôležité mať pri práci s pamäťou počítača nasadenú antistatickú pásku na zápästie.

Výber modelu

Požiadavky na inštaláciu pamäte (RAM) sú pri rôznych modeloch Macu mini rôzne. Ďalšie informácie získate po výbere príslušného modelu Macu mini. Ak potrebujete pomoc so zistením, ktorý model Macu mini máte, prečítajte si, ako identifikovať modely Macu mini.

2023, 2020

Pamäť je integrovaná v balíku čipov Apple radu M v Macu mini (2023)Macu mini (M1, 2020) a nemožno ju upgradovať. Pamäť v Macu mini môžete nakonfigurovať pri jeho nákupe.

2018

Mac mini (2018) nepodporuje inštaláciu pamäte RAM používateľmi. Pamäť v Macu mini (2018) môžete konfigurovať pri jeho nákupe. Ak chcete v Macu mini (2018) upgradovať pamäť, obráťte sa na Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple.

Dostupnosť pamäte RAM sa v jednotlivých krajinách a oblastiach líši.

2014

Mac mini (koniec roka 2014) má pamäť integrovanú do logickej dosky a nemožno ju upgradovať.

2012, 2011, 2010

Ak chcete vybrať pamäť z Macu mini (koniec roka 2012), Macu mini (polovica roka 2011), Macu mini (polovica roka 2010) alebo ju doň nainštalovať, vykonajte nasledujúce kroky.

Zloženie spodného krytu

 1. Vypnite Mac mini. V menu Apple  vyberte Vypnúť.

 2. Od Macu mini odpojte napájací kábel aj všetky ostatné káble.

 3. Položte Mac mini hore nohami na mäkkú látku alebo uterák a potom otočte spodný kryt proti smeru pohybu hodinových ručičiek do polohy, v ktorej je odomknutý.

  Otočenie spodného krytu Macu mini dvomi rukami
 4. Zatlačte na kryt tak, aby sa na protiľahlej strane nadvihol, a potom ho zložte.

  Otvorenie spodného krytu zatlačením jednou rukou na hornej strane

Odstránenie pôvodných pamäťových modulov

 1. Zľahka roztiahnite spony na koncoch horného pamäťového modulu natoľko, aby sa uvoľnený okraj vysunul nahor.

  Rozťahovanie upevňovacích spôn dvomi rukami pri uvoľňovaní pamäťového modulu
 2. Vytiahnite modul zo slotu.

  Pamäťový modul vychýlený nahor pri odstraňovaní z Macu mini
 3. Zopakovaním postupu odstráňte druhý (spodný) modul.

Inštalácia novej pamäte

 1. Opatrne zatlačte vrúbkovaný okraj nového pamäťového modulu do spodného slotu tak, aby bol protiľahlý okraj mierne zdvihnutý.

  Vkladanie nového pamäťového modulu do slotu na pamäť RAM
 2. Zatlačte na zdvihnutý okraj tak, aby spony zacvakli na miesto.

  Pamäťový modul upevnený v slote na pamäť RAM
 3. Zopakovaním postupu nainštalujte horný pamäťový modul.

Nasadenie spodného krytu

Kým nenasadíte spodný kryt, nepripájajte k Macu mini napájací kábel ani ho nezapínajte. S Macom mini nikdy nepracujte, ak nie je kryt nasadený.

 1. Nasaďte spodný kryt tak, aby sa vyrovnávacie bodky kryli v polohe, v ktorej je kryt odomknutý.

  Spodná strana Macu mini so spodným krytom v polohe, v ktorej je odomknutý
 2. Otočením v smere pohybu hodinových ručičiek kryt uzamknite.

  Spodná strana Macu mini so spodným krytom v polohe, v ktorej je uzamknutý
 3. Znova pripojte napájací kábel a všetky ostatné káble, ktoré ste odpojili.

Po nainštalovaní pamäte sa uistite, že Mac mini novú pamäť rozpoznal.

Modely z roku 2009 a staršie

Ak chcete vybrať pamäť z nasledujúcich modelov Macu mini alebo ju do nich nainštalovať, obráťte sa na autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple.

Overenie, či Mac novú pamäť rozpoznáva

Skontrolujte, či počítač rozpoznáva novú pamäť:

 1. Spustite počítač.

 2. Po zobrazení plochy vyberte menu Apple  a potom položku O tomto Macu.

 3. Uistite sa, že pamäť uvedená v zozname zodpovedá nainštalovanej pamäti.

Ak sa nezobrazuje správna veľkosť pamäte alebo ak Mac mini opakovane vydáva tri tóny, môže to znamenať problém s rozpoznaním pamäťového modulu. Ak taká situácia nastane, vypnite Mac mini, skontrolujte špecifikácie modulov podľa požiadaviek pre príslušný model Macu mini a potom zopakujte postup podľa pokynov na inštaláciu pamäte, aby sa overilo, že sú moduly nainštalované správne. Ak sa problémy vyskytujú aj potom, pamäť vyberte a pozrite si dokumentáciu dodanú spolu s pamäťou alebo sa obráťte na dodávateľa pamäte.

Dátum zverejnenia: