Vysvetlenie a riadenie osobných údajov uložených v spoločnosti Apple

V rámci nášho záväzku týkajúceho sa ochrany vášho súkromia ešte viac uľahčujeme kontrolu a riadenie údajov, ktoré máte uložené v spoločnosti Apple.

Nástroje na správu údajov a súkromia

Keď sa pomocou svojho Apple ID prihlásite na stránke Údaje a súkromie, získate prístup k nástrojom na správu súkromia.

Kompletná ponuka samoobslužných nástrojov je dostupná pre zákazníkov vo viac ako 240 krajinách a oblastiach sveta a umožňuje:

  • získať kópiu údajov uložených v spoločnosti Apple, ktoré súvisia s vaším Apple ID,

  • dočasne si deaktivovať Apple ID,

  • natrvalo vymazať svoje Apple ID a s ním spojené údaje,

  • požiadať o opravu svojich osobných údajov,

  • získať viac informácií o typoch údajov, ktoré spoločnosť Apple zhromažďuje.

Viac informácií

S cieľom zaistiť dodržiavanie našich prísnych štandardov ochrany údajov, ktoré uchovávame vo vašom mene, sme vykonali komplexnú kontrolu prípadov, v ktorých zhromažďujeme a uchovávame vaše údaje. Výsledkom je, že produkty spoločnosti Apple obsahujú nové a aktualizované vyhlásenia o ochrane údajov a súkromia, ktoré ešte jasnejšie vysvetľujú, ako bude spoločnosť Apple používať vaše osobné údaje. Tieto vyhlásenia sa vám zobrazia pred prihlásením pomocou Apple ID alebo pred zapnutím ľubovoľných nových funkcií, ktoré používajú vaše údaje. Rovnaké informácie sú dostupné aj na stránke www.apple.com/legal/privacy/data.

Na náš záväzok ohľadom ochrany vášho súkromia sme hrdí a budeme pokračovať v uplatňovaní nášho špičkového štandardu ochrany súkromia, aby sme zaistili, že vysoký používateľský komfort nebude na úkor vášho súkromia a bezpečia. Ďalšie informácie nájdete na stránke apple.com/privacy.

Dátum zverejnenia: