Používanie tlačidla Akcia na hodinkách Apple Watch Ultra

Prečítajte si, ako si prispôsobiť tlačidlo Akcia, ktoré poskytuje rýchly prístup k niektorým z vašich obľúbených funkcií na hodinkách Apple Watch Ultra.

Nastavenie tlačidla akcia na hodinkách Apple Watch Ultra

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia. Tento postup môžete vykonať aj v apke Apple Watch na iPhone.

 2. Klepnite na Akčné tlačidlo.

  Apka Nastavenia na hodinkách Apple Watch Ultra
 3. Klepnite na menu pod položkou Akcia a potom vyberte, čo sa má stlačením tlačidla spustiť.

  Obrazovka Akcia s rôznymi nastaveniami na hodinkách Apple Watch Ultra
 4. Klepnutím na šípku v ľavom hornom rohuPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text sa vráťte do nastavení tlačidla Akcia.

 5. Klepnite na menu pod položkou Apka, ak sa zobrazí, a potom vyberte apku na vykonanie akcie. Pri niektorých akciách, napríklad Svietidlo, sa možnosť Apka nezobrazuje.

 6. Klepnutím na šípku sa vráťte.

 7. Klepnite na menu pod položkou Prvé stlačenie, ak sa zobrazí, a potom vyberte akciu. Niektoré funkcie umožňujú vykonanie rôznych akcií po prvom a po druhom stlačení tlačidla.

Pod položkou Gestá sa na obrazovke zobrazujú tipy s vysvetlením fungovania tlačidla Akcia s nastaveniami, ktoré ste mu priradili. Tipy pre chôdzu vonku napríklad informujú o tom, že jedným stlačením tlačidla Akcia tréning spustíte a súčasným stlačením tlačidla Akcia a bočného tlačidla tréning pozastavíte.

Dávajte pozor, aby ste pri stláčaní akčného tlačidla omylom nestlačili bočné tlačidlo alebo korunku Digital Crown. Hodinky Apple Watch vykonajú akciu priradenú k akčnému tlačidlu, ak omylom stlačíte súčasne aj iné tlačidlo, no len v prípade, že táto kombinácia tlačidiel nie je nakonfigurovaná.

Čo dokáže tlačidlo Akcia?

Môžete konfigurovať akcie týkajúce sa týchto apiek a funkcií:

 • Tréning

 • Stopky

 • Bod na trase

 • Návrat

 • Potápanie

 • Svietidlo

 • Skratka

Aktivácia funkcie Siréna pomocou tlačidla Akcia

Stlačením a podržaním akčného tlačidla aktivujete bezpečnostnú funkciu Siréna, ktorou sú modely hodiniek Apple Watch Ultra vybavené. Ak nechcete, aby tlačidlo Akcia zapínalo funkciu Siréna, prejdite na Nastavenia > Tlačidlo Akcia, prejdite do časti Siréna a vypnite funkciu Zapnúť podržaním.

Prečítajte si viac o používaní funkcie Siréna na hodinkách Apple Watch Ultra.

Dátum zverejnenia: