Žiadosť o pomoc pomocou funkcie Siréna na hodinkách Apple Watch Ultra

Pomocou sirény na modeloch hodiniek Apple Watch Ultra môžete rýchlo a jednoducho upozorniť okolie, keď potrebujete pomoc.

Funguje to takto

 • Keď zapnete sirénu, hodinky Apple Watch Ultra začnú nepretržite vydávať zvuk, ktorý je počuť až na vzdialenosť 180 metrov.

 • Siréna striedavo a opakovane vydáva dva jedinečné vysoké tóny, ktoré sa v prírode ani v inom prostredí bežne nevyskytujú.

 • V určitých situáciách sa siréna pozastaví, napríklad počas telefonických hovorov alebo keď zaznie časovač alebo budík. Nepozastavuje sa však pri prehrávaní podcastov a hudby.

 • Siréna bude znieť, kým ju nevypnete alebo kým sa batéria hodiniek nevybije.

 • Ak je to možné, nezapínajte sirénu v uzavretých prostrediach a nedržte si hodinky pri ušiach, keď je siréna aktívna.

 • Ak sú hodinky Apple Watch Ultra vlhké, siréna nemusí byť taká hlasná ako zvyčajne. Keď hodinky vyschnú, bude mať opäť plnú hlasitosť.

Zapnutie funkcie Siréna

Sirénu môžete zapnúť pomocou tlačidla Akcia alebo bočného tlačidla.

Použitie tlačidla Akcia

Tlačidlo Akcia na hodinkách Apple Watch Ultra
 1. Stlačte tlačidlo Akcia a držte ho stlačené, až kým sa nezobrazí posuvník Siréna.

 2. Potiahnutím posuvníka SirénaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text spustite odpočítavanie.

 3. Po odpočítaní sa spustí siréna.

Prípadne môžete stlačením a podržaním tlačidla Akcia spustiť odpočítavanie a potom tlačidlo Akcia ďalej držať, až kým sa nespustí siréna. Ak nechcete, aby bolo možné spustiť sirénu pomocou tejto akcie neprerušeného držania, môžete prejsť na Nastavenia > Tlačidlo Akcia a vypnúť funkciu Zapnúť podržaním.

Použitie bočného tlačidla

Bočné tlačidlo na hodinkách Apple Watch Ultra
 1. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho stlačené, až kým sa nezobrazí posuvník Siréna.

 2. Potiahnutím posuvníka SirénaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text spustite odpočítavanie.

 3. Po odpočítaní sa spustí siréna.

Vypnutie funkcie Siréna

Sirénu môžete počas odpočítavania zrušiť. Ak držíte tlačidlo Akcia, môžete operáciu zrušiť jeho uvoľnením. Ak ste odpočítavanie spustili potiahnutím posuvníka Siréna, môžete operáciu zrušiť položením dlane na displej hodiniek aspoň na tri sekundy.

Ak chcete sirénu zastaviť, kým znie, klepnite na StopPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text v apke SirénaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text.

Vypnutie sirény na hodinkách Apple Watch Ultra

Ak z apky SirénaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text odídete, môžete sa do nej rýchlo vrátiť pomocou prepínača apiek. Dvojitým stlačením korunky Digital Crown otvorte prepínač apiek, klepnite na apku SirénaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text a potom klepnite na ZastaviťPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text.

Dátum zverejnenia: