Kontrola indikátora stavu a úrovne nabitia batérie na iPode shuffle

Keď zapnete iPod shuffle, môžete pomocou jeho indikátora stavu zistiť stav nabitia batérie a ďalšie informácie.

Vyberte model svojho iPodu shuffle.

iPod shuffle (4. generácia)

Stav nabitia batérie môžete skontrolovať pomocou indikátora stavu alebo funkcie VoiceOver.

Kontrola indikátora stavu

Indikátor stavu, keď je iPod pripojený k počítaču:

 • Zelená: dostatočné nabitie

 • Súvislá oranžová: nabíjanie

 • Blikajúca oranžová: zariadenie sa synchronizuje so službou iTunes alebo sa používa ako disk

Indikátor stavu, keď je iPod odpojený:

 • Zelená: 50 – 100 % nabitie

 • Súvislá oranžová: 25 – 49 % nabitie

 • Červená: nižšie než 25 % nabitie

Použitie funkcie VoiceOver

 1. Nasaďte si slúchadlá a zapojte ich do iPodu shuffle.

 2. Odpojte od iPodu shuffle USB kábel.

 3. Dvakrát stlačte tlačidlo funkcie VoiceOver. Funkcia VoiceOver vám v slúchadlách oznámi približnú úroveň nabitia batérie.

No alt supplied for Image

iPod shuffle (3. generácia)

Stav nabitia batérie môžete skontrolovať pomocou indikátora stavu alebo funkcie VoiceOver.

Kontrola indikátora stavu

 • Zelená: 50 – 100 % nabitie

 • Oranžová: 25 – 49 % nabitie

 • Červená: nižšie než 25 % nabitie

 • Blikajúca červená: nižšie než 1 % nabitie

 • Blikajúca oranžová: zariadenie sa synchronizuje so službou iTunes alebo sa používa ako disk

 • Nesvieti: vybitá batéria alebo vypnuté zariadenie (keď zariadenie pripojíte k zdroju napájania a indikátor stavu stále nesvieti, je možné, že je uvoľnený USB kábel alebo je počítač vypnutý)

iPod shuffle (3. generácia)

Použitie funkcie VoiceOver

 1. Nasaďte si slúchadlá a zapojte ich do iPodu shuffle.

 2. Odpojte od iPodu shuffle USB kábel.

 3. Rýchlo zariadenie vypnite a znova zapnite. Funkcia VoiceOver vám v slúchadlách oznámi približnú úroveň nabitia batérie.

Počas prehrávania vás funkcia VoiceOver automaticky upozorní, keď úroveň nabitia batérie dosiahne 10 %. Pred vypnutím iPodu shuffle z dôvodu vybitej batérie sa ozve trojtónový zvuk.

iPod shuffle (2. generácia)

Stav batérie možno skontrolovať dvomi spôsobmi:

 • Ak je zariadenie zapnuté, úroveň nabitia batérie môžete skontrolovať aj bez zastavenia prehrávania. Rýchlo zariadenie vypnite a znova zapnite a skontrolujte farbu indikátora stavu.

 • Skontrolujte indikátor stavu po odpojení iPodu shuffle.

Význam farieb indikátora stavu:

 • Zelená: 31 – 100 % nabitie

 • Oranžová: 10 – 30 % nabitie

 • Červená: nižšie než 10 % nabitie

 • Nesvieti: vybité*

 • Jedno zelené bliknutie nasledované dvomi oranžovými po dobu 10 sekúnd: zariadenie je potrebné obnoviť v dôsledku chyby

iPod shuffle (2. generácia)

iPod shuffle (1. generácia)

Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia batérie, stlačte tlačidlo stavu batérie a skontrolujte farbu indikátora stavu. Význam farieb indikátora:

 • Zelená: dostatočné nabitie

 • Oranžová: slabé nabitie

 • Červená: veľmi slabé nabitie

 • Nesvieti: vybité*

 • Blikajúca oranžová: zariadenie sa používa ako disk

iPod shuffle (1. generácia)

*Ak je batéria úplne vybitá, môžete ju nabiť na 80 % približne za dve hodiny a na 100 % približne za štyri hodiny.

Dátum zverejnenia: