Ochrana integrity systému na Macu

Ochrana integrity systému je bezpečnostná technológia, ktorá pomáha chrániť Mac pred škodlivým softvérom.

Ochrana integrity systému je bezpečnostná technológia, ktorej cieľom je brániť potenciálne škodlivému softvéru v modifikovaní chránených súborov a priečinkov na Macu. Ochrana integrity systému obmedzuje koreňový používateľský účet a činnosti, ktoré môže koreňový používateľ vykonávať v chránených častiach operačného systému Macu.

Pred zavedením ochrany integrity systému (v systéme OS X El Capitan) neboli práva koreňového používateľa žiadnym spôsobom obmedzené, takže mal prístup ku všetkým systémovým priečinkom a apkám na Macu. Keď ste pri inštalácii softvéru zadali meno a heslo správcu, daný softvér získal prístup na úrovni koreňového používateľa. Mohol tak upraviť alebo prepísať ľubovoľný systémový súbor alebo apku.

Ochrana integrity systému chráni tieto časti systému:

  • /Systém

  • /usr

  • /bin

  • /sbin

  • /var

  • Apky predinštalované s operačným systémom Macu

Apky a inštalátory od iných vývojárov môžu ďalej zapisovať do týchto ciest a apiek:

  • /Aplikácie

  • /Knižnica

  • /usr/local

Ochrana integrity systému umožňuje modifikovať tieto chránené časti iba procesom, ktoré sú podpísané spoločnosťou Apple a majú špeciálne povolenia na zápis do systémových súborov. Sú to napríklad aktualizácie softvéru alebo inštalátory Apple. Apky stiahnuté z App Storu už ochranu integrity systému podporujú. Softvér od iných výrobcov, pri ktorom dochádza ku konfliktom s ochranou integrity systému, môže byť pri upgrade na systém OS X El Capitan alebo novší odložený.

Ochrana integrity systému tiež bráni softvéru vybrať štartovací disk. Prečítajte si, ako zmeniť štartovací disk.

Dátum zverejnenia: