Čo je to prístupový kód pre bezdrôtovú myš Apple?

Bezdrôtové myši Apple zvyčajne nevyžadujú prístupový kód, ale určitý softvér vyžaduje prístupový kód na aktiváciu myši. Ak napríklad súčasne používate bezdrôtovú myš Apple a Boot Camp, bežný ovládač v systéme Windows môže vyžadovať prístupový kód.

Bezdrôtové myši Apple majú vstavaný prístupový kód 0000 (štyri nuly). Ak konfigurácia softvéru vyžaduje zadanie prístupového kódu, zadajte túto hodnotu.

Dátum zverejnenia: