Používanie režimu vysokej spotreby na 14-palcovom alebo 16-palcovom MacBooku Pro

Režim vysokej spotreby maximalizuje výkon pri intenzívnom trvalom pracovnom zaťažení, ako sú napríklad farebné prechody v rozlíšení 8K.

Režim vysokej spotreby môžete používať na 14-palcových modeloch MacBooku Pro s čipom M3 Max a 16-palcových modeloch MacBooku Pro s čipom M1, M2 alebo M3 Max.

Mac je predvolene nastavený na automatický režim, ktorý vyvažuje spotrebu energie a výkon. Režim slabej batérie znižuje spotrebu energie a predlžuje výdrž batérie. Režim vysokej spotreby umožňuje ventilátorom dosahovať vyššiu rýchlosť. Zvýšená miera chladenia umožňuje systému poskytovať vyšší výkon pri veľmi intenzívnom pracovnom zaťažení.

Režim vysokej spotreby môže zvýšiť výkon pri graficky náročných pracovných postupoch, ako sú napríklad farebné prechody vo videách vo formáte ProRes 4444 v rozlíšení 8K a DNxHR. V apkách na editovanie videa a 3D apkách môžete v režime vysokej spotreby zaznamenať plynulejšie prehrávanie a rýchlejšie exportovanie.

V režime vysokej spotreby môže ventilátor dosahovať vyššie otáčky a môžete počuť väčší hluk ventilátora. Režim vysokej spotreby je možné používať bez ohľadu na to, či je Mac pripojený k zdroju napájania alebo nie.

Zapnutie režimu vysokej spotreby

Môžete nastaviť rôzne režimy napájania pre situácie, keď je Mac napájaný z batérie alebo keď je pripojený k napájaciemu adaptéru. Môžete sa napríklad rozhodnúť, že režim vysokej spotreby sa má zapnúť len vtedy, keď je Mac pripojený k napájaciemu adaptéru.

V systéme macOS Ventura alebo novšom:

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Batéria.

  2. V časti Energetický režim vyberte vo vyskakovacom menu „Pri napájaní z batérie“ alebo „Pri napájaní z adaptéra“ možnosť Režim Vysoký výkon.

    macos-ventura-system-settings-battery-energy-mode-on-battery-high-power

V systéme macOS Monterey alebo staršom:

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Batéria.

  2. Kliknite na Batéria alebo Napájací adaptér na postrannom paneli a potom vo vyskakovacom menu Energetický režim vyberte Režim Vysoký výkon.

    macos-ventura-system-settings-battery-energy-mode-on-battery-high-power

Zistenie, či je režim vysokej spotreby zapnutý

Ak chcete zistiť, či je režim vysokej spotreby zapnutý, kliknutím na ikonu Batéria na lište zobrazte menu stavu batérie.

macos-ventura-menu-bar-battery-power-source-power-adapter-high-power-mode-on

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: