Stiahnutie apky Prechod na iOS, ak nemožno použiť Google Play

Ak nemáte prístup do Obchodu Google Play, môžete si apku Prechod na iOS stiahnuť priamo.

Stiahnite si súbor APK Prechod na iOS

Na zariadení s Androidom postupujte takto:

  1. Stiahnite si inštalátor apky Prechod na iOS:

  2. Pomocou prehliadača súborov v zariadení* nájdite inštalátor aplikácie Prechod na iOS s príponou názvu súboru .apk. Na mnohých zariadeniach nájdete tento súbor .apk v priečinku so stiahnutými súbormi.

  3. Klepnutím na súbor vykonajte inštaláciu.

  4. Ak sa zobrazí upozornenie s výzvou na zmenu nastavení zabezpečenia, aby ste mohli inštalovať apky z neznámych zdrojov, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po zmene nastavení sa možno budete musieť vrátiť do prehliadača súborov klepnutím na tlačidlo Späť. Potom budete môcť nainštalovať súbor .apk.

Teraz už môžete apku Prechod na iOS začať používať.

Staršie verzie apky Prechod na iOS

Ak v zariadení s Androidom používate Android 5.0 alebo staršiu verziu, použite v zariadení príslušnú staršiu verziu apky Prechod na iOS:

V kontinentálnej Číne si môžete apku Prechod na iOS stiahnuť aj z týchto obchodov s apkami:

* Ak nemáte prehliadač súborového systému, vyhľadajte ho v obchode s apkami pre Android.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: