macOS High Sierra

Alocarea comenzilor VoiceOver gesturilor

Personalizați unele gesturi VoiceOver prin alocarea de comenzi VoiceOver specifice acestora.

Notă: VO reprezintă modificatorul VoiceOver.

  1. Deschideți Utilitar VoiceOver (apăsați VO-F8 când VoiceOver este activat), faceți clic pe categoria Comandanți, apoi clic pe Trackpad.

  2. Asigurați-vă ca opțiunea Activează comandatul trackpadului este selectată, apoi faceți clic pe Alocare comenzi.

  3. Faceți clic pe meniul pop-up, apoi selectați o tastă modificator, precum Comandă sau Shift, pentru utilizarea cu gesturile personalizate.

  4. Interacționați cu tabelul Comenzi gesturi de trackpad, apoi navigați în jos în coloana Gesturi de trackpad până când auziți gestul pe care doriți să îl personalizați. Pentru mai multe informații, vezi: Interacțiunea cu zonele și grupurile de conținut.

  5. În coloana Comandă, faceți clic pe meniul pop-up de comenzi, navigați la comenzile disponibile până când o auziți pe cea dorită, apoi apăsați Retur.

    Utilizați meniul Comenzi personalizate pentru a aloca scripturi și fluxuri de lucru Automator gesturilor.

VoiceOver include un set de gesturi VoiceOver standard, pe care nu le puteți modifica.