macOS High Sierra

Auziți modificări de evoluție sau de stare

În mod implicit, VoiceOver anunţă atunci când se modifică bara de evoluție sau textul de stare din cursorul VoiceOver. De exemplu, în timp ce instalați software, este posibil să auziți “Instalare finalizată 45 procente” sau puteți auzi un ticăit.

Notă: VO reprezintă modificatorul VoiceOver.

Puteţi modifica opţiunile pentru textul de stare în timp ce lucraţi utilizând rotorul.

  1. Pentru a deschide rotorul Detaliere, apăsați VO-V.

  2. Apăsați tasta Săgeată stânga sau Săgeată dreapta până când auziți “la schimbarea stării” și configurarea curentă.

  3. Apăsați tasta Săgeată sus sau Săgeată jos până când auziți configurarea pe care o doriți.

  4. Pentru a închide rotorul, apăsați tasta Escape sau Fn-Tab.

Puteţi alege modul de anunţ al modificărilor sau le puteţi dezactiva din panoul Anunţuri, categoria Detaliere din Utilitar VoiceOver.

Dacă utilizați preferințe portabile pe un alt computer, când modificați configurările de stare, acestea sunt salvate pe unitatea preferințelor portabile și nu pe respectivul computer.