macOS High Sierra

Utilizarea Centrului de notificări

Utilizați Centrul de notificări pentru a revedea într-un anumit loc informațiile widgeturilor dvs. favorite și notificările pe care nu le-ați vizualizat încă.

În funcție de configurările dvs., vizualizarea Azi arată informații cum ar fi vremea și bursa, dar și evenimente sau mementouri. O puteți personaliza pentru a afișa informații din alte widgeturi. Vizualizarea notificări afișează notificări despre aplicații și sistem.

Notă: VO reprezintă modificatorul VoiceOver.

Afișarea și ascunderea Centrului de notificări

 • Afișarea Centrului de notificări: Apăsați VO-M-M pentru a efectua salt la extra meniuri în bara de meniu, apăsați VO-Săgeată dreapta, până când auziți Centru de notificări, apoi apăsați VO-Spațiu.

  Pentru a comuta între vizualizările Azi și Notificări, apăsați VO-Săgeată dreapta sau VO-Săgeată stânga.

 • Ascunderea Centrului de notificări: Apăsați tasta Escape sau Fn-Tab.

Navigarea prin vizualizările Azi sau Notificare

 • Vizualizarea Azi: Selectați butonul radio apăsând VO-Spațiu, apăsați VO-Săgeată jos pentru a naviga în zona de derulare a widgeturilor, apoi interacționați cu zona.

  Pentru a naviga în zonă, apăsați VO și o tastă săgeată.

 • Vizualizarea Notificări: Selectați butonul radio apăsând VO-Spațiu, apăsați VO-Săgeată dreapta pentru a naviga în tabel, apoi interacționați cu tabelul.

  Pentru a naviga prin articolele din tabel, apăsați VO și o tastă săgeată.

Editarea unui widget în vizualizarea Azi

 1. Navigați la un widget editabil.

 2. Apăsați VO-Comandă-Spațiu pentru a afișa meniul Acțiuni, apăsați VO-Săgeată jos până când VoiceOver anunță „Afișează vizualizare pentru editare”, apoi apăsați VO-Spațiu pentru a o selecta.

 3. Interacționați cu widgetul, apoi adăugați sau eliminați articole din el. De exemplu, interacționați cu widgetul Bursa pentru a adăuga sau elimina simboluri bursiere.

 4. Când ați terminat, opriți interacțiunea cu widgetul, apăsați VO-Comandă-Spațiu pentru a afișa meniul Acțiuni, apoi alegeți „Afișează vizualizarea implicită”.

Eliminarea și adăugarea de widgeturi în vizualizarea Azi

 • Eliminarea widgeturilor: Navigați către partea de jos a vizualizării Azi până când auziți Editează sau Nou, apoi apăsați bara VO-Spațiu pentru a selecta butonul Editează sau butonul Nou. Apăsați VO-Săgeată jos, apoi interacționați cu zona de derulare a widgeturilor. Pentru widgeturile în uz, VoiceOver anunță un buton Elimină, urmat de numele widgetului. Navigați la butonul Elimină, apoi apăsați VO-Spațiu.

  Widgetul eliminat este adăugat într-o listă de articole aflată în partea dreaptă a zonei de derulare a widgeturilor, pentru a-l putea adăuga din nou dacă aveți nevoie.

 • Adăugarea widgeturilor: Navigați către partea de jos a vizualizării Azi până când auziți Editează sau Nou, apoi apăsați bara VO-Spațiu pentru a selecta butonul Editează sau butonul Nou. Navigați până când VoiceOver anunță Widgeturi noi, apoi interacționați cu zona de widgeturi noi. Apăsați VO-Săgeată dreapta pentru a naviga la butonul Adaugă al widgetului, apoi apăsați VO-Spațiu. Widgetul este adăugat în partea de sus a vizualizării Azi.

Pentru a modifica ordinea widgeturilor în vizualizarea Azi, trebuie să eliminați widgeturile, apoi să le readăugați. Datorită faptului că cel mai recent adăugat widget apare în partea de sus a vizualizării, asigurați-vă că readăugați widgeturile în ordine inversă față de cum doriți să apară.

Descărcarea widgeturilor din App Store

 • Navigați către partea de jos a vizualizării Azi până când auziți Editează sau Nou, apoi apăsați bara VO-Spațiu pentru a selecta butonul Editează sau butonul Nou. Navigați la butonul App Store din partea de jos a vizualizării Azi, apoi apăsați VO-Spațiu pentru a deschide App Store.

  După ce selectați și descărcați un widget, acesta apare în vizualizarea Azi.

Modificarea preferințelor pentru notificări

Puteți deschide Preferințele pentru notificări direct din vizualizarea Azi sau Notificări, pentru a schimba configurările Nu deranjați și configurările pentru notificările de aplicație și de sistem.

 • Navigați la butonul Preferințe pentru notificări, în colțul din dreapta jos al vizualizării, apoi apăsați VO-Spațiu. Centrul de notificări se închide dacă sunt deschise preferințele.

În Preferințe pentru tastatură, puteți crea o scurtătură pentru deschiderea Centrului de notificări.