Włącz skrypty JavaScript w przeglądarce, aby przesłać te informacje.
Zmodyfikowanie tego elementu sterującego spowoduje odświeżenie tej strony
iPhone 6 Plus

Program wymiany kamery iSight w telefonach iPhone 6 Plus

Firma Apple ustaliła, że w przypadku niewielkiego odsetka urządzeń iPhone 6 Plus kamera iSight zawiera podzespół, który może ulec awarii, powodując rozmycie zdjęć. Ten problem dotyczy urządzeń, które mają numery seryjne należące do ograniczonego zakresu i były sprzedawane głównie między wrześniem 2014 roku a styczniem 2015 roku.

Jeśli Twój telefon iPhone 6 Plus robi rozmyte zdjęcia i ma numer seryjny z zakresu spełniającego kryteria, firma Apple bezpłatnie wymieni kamerę iSight.

Kamera iSight znajduje się z tyłu telefonu iPhone 6 Plus:

Kamera iSight telefonu iPhone 6 Plus

Kryteria

Jeśli Twój telefon iPhone 6 Plus jest sprawny i występuje w nim wspomniany wyżej objaw, wpisz jego numer seryjny w poniższym polu, aby sprawdzić, czy kwalifikuje się do tego programu. Ten program dotyczy tylko telefonu iPhone 6 Plus.

Valid Input Invalid Input

Urządzenie o wprowadzonym numerze seryjnym kwalifikuje się do tego programu. Wybierz jedną z poniższych opcji serwisowych.

Urządzenie o podanym numerze seryjnym nie kwalifikuje się do tego programu z jednego z następujących powodów:
– Jego numer seryjny nie należy do zakresu, którego dotyczy problem.
– Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami kamera iSight w tym urządzeniu została już wymieniona.
– Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami urządzenie nie kwalifikuje się już do bezpłatnej wymiany w ramach tego programu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z firmą Apple.

Wystąpił problem z przetwarzaniem zgłoszenia. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Wprowadź numer seryjny.

To nie jest prawidłowy numer seryjny produktu firmy Apple. Wprowadź numer ponownie. W razie problemów skontaktuj się z nami.

Wystąpił problem z przetwarzaniem zgłoszenia. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Znalezienie numeru seryjnego telefonu iPhone jest łatwe. Zobacz, jak to zrobić.

Procedura wymiany

Aby wymienić kamerę iSight, znajdź Autoryzowany Serwis Apple uczestniczący w programie. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych pracownicy serwisu sprawdzą, czy Twój telefon iPhone kwalifikuje się do tego programu oraz czy jest sprawny.

Aby przygotować telefon iPhone 6 Plus do procedury wymiany, wykonaj kopię zapasową danych w programie iTunes lub usłudze iCloud.

Uwaga: jeśli telefon iPhone 6 Plus ma uszkodzenia utrudniające wymianę kamery (na przykład pęknięty ekran), przed wykonaniem czynności serwisowych konieczne będzie ich naprawienie. Czasami może zostać naliczona opłata za naprawę.

Informacje dodatkowe

Firma Apple może ograniczyć naprawę do kraju lub regionu, w którym urządzenie zostało pierwotnie kupione. W przypadku urządzeń iPhone 6 Plus zakupionych w krajach członkowskich EOG usługa jest dostępna w krajach członkowskich EOG.

Ten program firmy Apple obejmuje telefony iPhone 6 Plus zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji dla tych telefonów.

Kamera iSight podlega wymianie przez 4 lata od daty pierwszej sprzedaży detalicznej telefonu iPhone 6 Plus.

Informacje aktualne na dzień 6 września 2017 r.