Klawisze modyfikujące VoiceOver

Klawisz modyfikujący VoiceOver to pojedynczy klawisz lub kombinacja klawiszy naciskanych z jednym lub wieloma innymi klawiszami w celu wprowadzania poleceń VoiceOver. Możesz wybrać, aby klawiszem modyfikującym VoiceOver był Caps Lock lub klawisze Control i Option naciśnięte jednocześnie.

Polecenia VoiceOver przedstawiane są jako VO-klawisz, gdzie VO oznacza klawisze modyfikujące VoiceOver, wybrane w kategorii Ogólne w Narzędziu VoiceOver. Na przykład, polecenie VoiceOver VO-Shift-M oznacza jednoczesne naciśnięcie klawiszy modyfikujących VoiceOver wraz z klawiszami Shift oraz M. Zależnie od używanych przez Ciebie klawiszy modyfikujących VoiceOver, musisz nacisnąć Caps Lock-Shift-M lub Control-Option-Shift-M.

Gdy klawisze modyfikujące VoiceOver są zablokowane, nie musisz ich naciskać, co ułatwia wprowadzanie poleceń VoiceOver. Na przykład, aby wprowadzić VO-Shift-M, wystarczy nacisnąć jednocześnie same klawisze Shift oraz M. Aby zablokować klawisze modyfikujące VoiceOver, naciśnij VO-; (aby odblokować, naciśnij tę samą kombinację ponownie).

Aby móc używać klawisza Caps Lock do wprowadzania wielkich liter, gdy klawiszem modyfikującym VoiceOver jest Caps Lock, szybko naciśnij Caps Lock dwa razy.