macOS High Sierra

Panel przypisywania poleceń szybkiej nawigacji

Panel Przypisz polecenia szybkiej nawigacji w oknie Narzędzia VoiceOver pozwala na przypisywanie poleceń VoiceOver do pojedynczych klawiszy w celu używania ich podczas przeglądania stron internetowych przy użyciu funkcji Szybka nawigacja.

Aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, naciśnij Command-F5 (włączając VoiceOver), a następnie naciśnij VO-F8.

Typ polecenia

Kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz „strzałki” lub „pojedyncze klawisze”.

Pojedynczy klawisz

Wskazuje klawisz, do którego przypisane jest polecenie VoiceOver.

Polecenie

Wskazuje polecenie VoiceOver, przypisane do klawisza.

Kliknij w polecenie, aby rozwinąć menu podręczne z różnymi rodzajami poleceń, które można przypisać go danego klawisza numerycznego.

Przycisk dodawania

Dodawanie klawisza do listy. Wpisz klawisz, kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz polecenie VoiceOver, które chcesz przyporządkować do tego klawisza.

Przycisk usuwania

Usuwanie klawisza z listy.