macOS High Sierra

Nawigacja na stronach internetowych przy użyciu punktów orientacyjnych

Autorzy stron internetowych mogą przypisywać do poszczególnych obszarów stron punkty orientacyjne, pomagające czytnikom ekranu identyfikować rodzaje zawartości na danych stronach. Przykładową stroną używającą punktów orientacyjnych jest store.apple.com.

VoiceOver obsługuje wszystkie rodzaje punktów orientacyjnych. Są to między innymi:

  • Baner: obszar zawierający nazwę strony, logo lub inne informacje identyfikujące daną stronę.

  • Dodatkowe: obszar uzupełniający główną część strony, na przykład pasek boczny.

  • Informacje o treści: obszar zawierający dodatkowe informacje, takie jak stopka strony z informacjami o prawach autorskich lub zachowaniu prywatności.

  • Główna: obszar zawierający główną część strony.

  • Nawigacja: obszar zawierający pasek nawigacji lub inne łącza pozwalające na poruszanie się po stronie lub witrynie.

  • Szukaj: obszar zawierający pole wyszukiwania, pozwalające na przeszukiwanie strony lub witryny.

Jeśli zestaw elementów używany do wyświetlania stron internetowych zawiera punkty orientacyjne, możesz przechodzić do punktów orientacyjnych przy użyciu tego zestawu.

W panelach Gładzik, Klawisze numeryczne, Klawiatura i Szybka nawigacja (w oknie Narzędzia VoiceOver) możesz przypisać polecenia VoiceOver dotyczące nawigacji po punktach orientacyjnych do klawiszy, gestów lub przycisków na monitorze brajlowskim.