macOS High Sierra

Dostosowywanie działania funkcji VoiceOver przy użyciu Narzędzia VoiceOver

Narzędzie VoiceOver to aplikacja, przy użyciu której można dostosowywać ustawienia VoiceOver do własnych potrzeb. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach, kliknij w przycisk pomocy, znajdujący się w prawym dolnym rogu każdego panelu Narzędzia VoiceOver.

Okno Narzędzia VoiceOver z zaznaczoną kategorią Nawigacja na pasku bocznym po lewej oraz opcjami widocznymi po prawej. W prawym dolnym rogu okna znajduje się przycisk pomocy, pozwalający na wyświetlanie pomocy internetowej VoiceOver, omawiającej dostępne opcje.
  • Aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony.

    • Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, kliknij w VoiceOver, a następnie kliknij w Otwórz Narzędzie VoiceOver.

  • Aby znaleźć określoną opcję w Narzędziu VoiceOver, rozpocznij interakcję z paskiem narzędzi w oknie Narzędzia VoiceOver, a następie wpisz to, czego szukasz, w polu wyszukiwania.

    Aby nawigować na liście wyników wyszukiwania, użyj klawiszy VO-Strzałka w dół i VO-Strzałka w górę. Po zaznaczeniu dowolnego wyniku Narzędzie VoiceOver automatycznie pokazuje panel z wyróżnioną znalezioną opcją.