macOS High Sierra

Standardowe gesty VoiceOver

Jeśli używasz gładzika, możesz używać standardowych gestów VoiceOver, aby wykonywać takie czynności, jak nawigacja i interakcja z rzeczami znajdującymi się na ekranie. Standardowych gestów nie można modyfikować. VO oznacza klawisz modyfikujący VoiceOver.

Uwaga: Jeśli w opisie danego gestu nie ma podanej liczby palców, oznacza to, że należy używać jednego palca.

Ogólne

Włączenie obsługi gładzikiem i gestów VoiceOver

VO-obróć dwoma palcami w prawo

Wyłączenie obsługi gładzikiem i gestów VoiceOver

VO-obróć dwoma palcami w lewo

Włączenie lub wyłączenie kurtyny ekranowej

Stuknij trzykrotnie trzema palcami

Wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia VoiceOver

Stuknij dwukrotnie trzema palcami

Nawigacja (poruszanie się między obiektami)

Wymuszenie poruszania się kursora VoiceOver wzdłuż linii pionowej lub poziomej podczas przeciągania palca po gładziku

Przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij palcem poziomo lub pionowo

Przesunięcie kursora VoiceOver do następnej rzeczy

Przesuń palcem w prawo

Przesunięcie kursora VoiceOver do poprzedniej rzeczy

Przesuń palcem w lewo

Przesunięcie zawartości lub paska przewijania (zależnie od ustawień obsługi gładzikiem)

Przesuń trzema palcami w dowolnym kierunku

Przejście do Docka

Stuknij dwukrotnie dwoma palcami w dolną krawędź gładzika

Przejście do paska menu

Stuknij dwukrotnie dwoma palcami w górną krawędź gładzika

Otworzenie menu wyboru programu

Stuknij dwukrotnie dwoma palcami w lewą krawędź gładzika

Otworzenie menu wyboru okna

Stuknij dwukrotnie dwoma palcami w prawą krawędź gładzika

Przejście do innego obszaru bieżącej aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, a następnie dotknij palcem gładzika

Interakcja (korzystanie z obiektów)

Przeczytanie, co wskazuje kursor VoiceOver lub odtworzenie dźwięku, jeśli jest to pusty obszar ekranu

Dotknij gładzik (obejmuje to również stuknięcie lub przeciągnięcie)

Zaznaczenie rzeczy

Stuknij dwukrotnie w dowolnym miejscu. Możesz także stuknąć oddzielnie, czyli dotknąć jednym palcem, a następnie stuknąć drugim.

Rozpoczęcie interakcji z rzeczą wskazaną kursorem VoiceOver

Przesuń dwoma palcami w dół po gładziku

Przerwanie korzystania z rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

Przesuń dwoma palcami w lewo po gładziku

Przewinięcie o stronę w dół lub w górę

Przesuń trzema palcami w górę lub w dół po gładziku

Wyjście (zamknięcie menu bez dokonywania wyboru)

Potrzyj gładzik dwoma palcami w obie strony

Zwiększenie wartości suwaka, linii oddzielającej, pola krokowego lub innego narzędzia

Przesuń palcem w górę, aby zwiększyć, lub w dół, aby zmniejszyć

Tekst

Przeczytanie bieżącej strony od góry

Przesuń dwoma palcami w górę po gładziku

Przeczytanie bieżącej strony od kursora VoiceOver do końca

Przesuń dwoma palcami w dół po gładziku

Przeczytanie bieżącej strony przewijania

Stuknij trzema palcami

Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia

Stuknij dwoma palcami

Opisanie, co wskazane jest kursorem VoiceOver

Stuknij trzykrotnie

Zmiana sposobu czytania tekstu przez VoiceOver (słowo po słowie, wiersz po wierszu, zdanie po zdaniu lub akapit po akapicie)

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie dotknij palcem gładzika

Zestaw opcji (pokrętło)

Zmiana wyboru opcji z zestawu

Obróć dwa palce po gładziku

Przejście do poprzedniej rzeczy wybranej z zestawu

Przesuń palcem w górę

Przejście do następnej rzeczy wybranej z zestawu

Przesuń palcem w dół

Istnieje również możliwość przypisywania poleceń VoiceOver do innych gestów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przypisywanie poleceń VoiceOver do gestów.