macOS High Sierra

Przypisywanie poleceń VoiceOver do gestów

Dostosowywanie niektórych gestów VoiceOver przez przypisywanie do nich określonych poleceń.

  1. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Polecenia, a następnie kliknij w Gładzik.

  2. Upewnij się, że pole wyboru Włącz obsługę gładzikiem jest zaznaczone, a następnie kliknij w Przypisz polecenia.

  3. Kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz klawisz modyfikujący (np. Command lub Shift), który ma być używany podczas wykonywania gestów.

  4. Rozpocznij interakcję z tabelą poleceń przypisanych do gestów gładzika. Przechodź w dół kolumny gestów, aż usłyszysz nazwę gestu, który chcesz dostosować. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Interakcja z obszarami i grupami zawartości.

  5. Kliknij w menu podręczne poleceń w kolumnie Polecenie. Przechodź przez dostępne polecenia, aż usłyszysz to, którego szukasz. Następnie naciśnij Return.

    Przy użyciu menu poleceń można także przypisywać gestom skrypty i kolejki czynności Automatora.

VoiceOver rozpoznaje zestaw standardowych gestów, których nie można zmienić.