macOS High Sierra

Dostosowywanie poziomu szczegółowości mowy lub pisma Braille'a

Domyślnie VoiceOver przedstawia dużo szczegółowych informacji, aby pomóc nowym użytkownikom Maca, korzystającym z tej funkcji.

  1. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Szczegółowość, a następnie kliknij w Mowa lub Pismo Braille'a (jeśli używasz odświeżalnego monitora brajlowskiego).

  2. Wybierz inne ustawienie domyślne oraz poziom szczegółowości dla określonych widżetów, np. pól wyboru lub obszarów przewijania.