macOS High Sierra

Podłączanie brajlowskiego monitora obsługującego Bluetooth

Zanim będzie można użyć obsługiwanego przez VoiceOver monitora brajlowskiego przez Bluetooth, należy połączyć ten monitor z Makiem.

 1. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Pismo Braille'a, kliknij w Monitory, a następnie kliknij w przycisk dodawania .

  VoiceOver wyświetla na liście tylko te monitory brajlowskie, które znajdują się w zasięgu Maca i wydają się pasować do sterownika używanego przez VoiceOver. Jeśli poszukiwanego monitora brajlowskiego nie ma na liście, upewnij się, że jest on „wykrywalny” Więcej informacji dotyczących łączenia monitora brajlowskiego w parę z komputerem można znaleźć w instrukcji obsługi tego monitora.

 2. Przejdź do listy urządzeń i kliknij w Połącz przy swoim monitorze brajlowskim używającym Bluetooth.

  Do połączenia monitora i Maca używany jest kod domyślny. Możesz połączyć tylko jednej monitor brajlowski, używający Bluetooth.

  • Jeśli monitor brajlowski zostanie pomyślnie połączony z komputerem, VoiceOver wykryje go za każdym razem, gdy monitor ten zostanie włączony i będzie znajdował się w zasięgu. Jeśli jest to Twój podstawowy monitor brajlowski, możesz zacząć go wówczas używać. Pozostanie on połączony do momentu usunięcia go z listy urządzeń.

  • Jeśli połączenie się nie powiedzie, kliknij w wyświetlony wówczas przycisk Opcja, a następnie podaj kod do łączenia, dołączony do monitora brajlowskiego.

 3. Kliknij w przycisk Wybierz.

  Jeśli wybrany monitor brajlowski Bluetooth nie działa z VoiceOver, przyczyną może być niezgodność sterownika urządzenia ze sterownikiem VoiceOver. Spróbuj połączyć inny obsługujący Bluetooth monitor brajlowski.