macOS High Sierra

Nawigacja w tabelach na stronach internetowych

Możesz poruszać się po tabelach na stronach internetowych według grup elementów znajdujących się w tych tabelach. Podczas poruszania się po tabeli według grup obiektów, VoiceOver czyta podsumowanie całej tabeli oraz poszczególnych komórek, w miarę jak naciskasz klawisze ze strzałkami, aby przesuwać kursor VoiceOver. Dzięki temu nie musisz rozpoczynać interakcji z tabelą, aż nie usłyszysz czegoś, co Cię zainteresuje. W dowolnej chwili możesz użyć odpowiedniego polecenia VoiceOver, aby włączyć lub wyłączyć grupowanie.

Włączanie grupowania we wszystkich tabelach

  • Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię WWW, kliknij w Nawigacja, a następnie zaznacz Grupuj elementy.

Włączanie lub wyłączanie grupowania w bieżącej tabeli

  • Naciśnij VO-Command-=.

    Polecenie to dotyczy wyłącznie bieżącej tabeli. Inne tabele używają ustawienia wybranego w oknie Narzędzia VoiceOver. VoiceOver zapamiętuje ustawienie dla bieżącej tabeli i używa go ponownie, gdy wrócisz do tej samej tabeli. Jeśli wyłączysz grupowanie w tabeli, musisz rozpocząć z nią interakcję.

Nawigacja w tabelach wg grup

  • Jeśli chcesz przesunąć kursor VoiceOver do pierwszej komórki w tabeli, naciśnij klawisze VO-Home. Gdy naciśniesz klawisze VO-End, kursor zostanie przesunięty do ostatniej komórki.

  • Jeśli chcesz przejść z tabeli do pierwszego elementu strony, naciśnij klawisze VO-Shift-Home. Naciśnięcie klawiszy VO-Shift-End spowoduje przejście do ostatniego elementu strony.

Podczas przeglądania tabel bez grupowania można szybko przechodzić do następnej kolumny, naciskając klawisze VO-Command-Y. Naciśnięcie klawiszy VO-Command-Shift-Y powoduje przejście do poprzedniej kolumny.