macOS High Sierra

Nawigacja przy użyciu funkcji szybkiej nawigacji

Funkcja Szybka nawigacja pozwala na nawigację w aplikacjach i na stronach internetowych przy użyciu samych klawiszy ze strzałkami, nawigację na stronach internetowych przy użyciu pojedynczych klawiszy oraz nawigację w aplikacjach i na stronach internetowych przy użyciu zestawu Szybkiej nawigacji.

Włączanie lub wyłączanie szybkiej nawigacji

 • Naciśnij jednocześnie klawisz Strzałka w lewo i klawisz Strzałka w prawo.

  Polecenie to nie zadziała, jeśli w panelu Szybka nawigacja w oknie Narzędzia VoiceOver wyłączona została funkcja przełączania szybkiej nawigacji strzałkami. W takiej sytuacji naciśnij klawisze VO-H-H, aby otworzyć menu poleceń, wpisz „funkc”, aby wyszukać polecenia Włącz/wyłącz funkcję Quick Nav, a następnie wybierz to polecenie.

Nawigacja w aplikacjach i na stronach internetowych przy użyciu klawiszy ze strzałkami

Nawigacja po niektórych elementach, takich jak wielopoziomowy spis treści, wymaga najpierw rozpoczęcia interakcji z danym elementem.

 • Aby rozpocząć interakcję z danym elementem, naciśnij równocześnie klawisze Strzałka w prawo i Strzałka w dół.

 • Aby przerwać interakcję z danym elementem, naciśnij równocześnie klawisze Strzałka w lewo i Strzałka w dół.

 • Jeśli chcesz przesunąć kursor VoiceOver w lewo, w prawo, w górę lub w dół, naciśnij klawisz z odpowiednią strzałką. Podczas korzystania z szybkiej nawigacji naciskanie tych klawiszy ma taki sam efekt, jak naciskanie klawiszy modyfikujących VO wraz z klawiszami strzałek.

 • Aby wykonać domyślną czynność elementu wskazanego kursorem VoiceOver, naciśnij jednocześnie klawisze Strzałka w dół i Strzałka w górę.

Nawigacja na stronach internetowych przy użyciu pojedynczych klawiszy

 • Jeśli w Narzędziu VoiceOver włączona została funkcja nawigacji po stronach internetowych jednym klawiszem, możesz używać do nawigacji pojedynczych klawiszy. Na przykład, wystarczy nacisnąć klawisz p lub P, aby przejść do kolejnego lub poprzedniego przycisku, natomiast naciśnięcie klawisza 1 lub ! pozwala na przejście do następnego lub poprzedniego nagłówka pierwszego stopnia.

  Aby zmienić domyślne przypisania dla pojedynczych klawiszy oraz dodać własne, użyj panelu Szybka nawigacja, znajdującego się w kategorii Polecenia w oknie Narzędzia VoiceOver.

  Aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, naciśnij Command-F5 (włączając VoiceOver), a następnie naciśnij VO-F8.

Nawigacja w aplikacjach i na stronach internetowych przy użyciu zestawu Szybkiej nawigacji

Możesz używać zestawu Szybkiej nawigacji, aby nawigować po elementach używając kategorii związanych z bieżącym kontekstem. Na przykład, możesz użyć zestawu Szybkiej nawigacji w wiadomości w aplikacji Mail, aby nawigować po wiadomości zdaniami, przechodzić między nagłówkami wiadomości a jej treścią lub aby przechodzić między wiadomościami.

 • Aby otworzyć zestaw, naciśnij klawisze Strzałka w lewo-Strzałka w górę lub Strzałka w prawo-Strzałka w górę.

 • Aby przejść do następnej kategorii (takiej jak Znaki), naciśnij Strzałka w prawo-Strzałka w górę.

 • Aby przejść do poprzedniej kategorii (takiej jak Wybór zawartości), naciśnij Strzałka w lewo-Strzałka w górę.

 • Aby poruszać się po elementach w bieżącej kategorii, naciśnij klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Kursor VoiceOver porusza się podczas nawigacji.

Kategoria Wybór zawartości jest szczególnie użyteczna podczas przeglądania wiadomości w aplikacji Mail. Gdy kursor VoiceOver znajduje się w podglądzie wiadomości, naciśnij klawisze szybkiej nawigacji, aby przejść do kategorii Wybór zawartości, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Podczas poruszania się w górę i w dół na liście wiadomości, kursor VoiceOver pozostaje w podglądzie wiadomości, dzięki czemu możesz słuchać wiadomości email bez konieczności nawigacji do nich.

Gdy funkcja ta jest włączona, w menu poleceń dostępne są polecenia przypisane do klawiszy ze strzałkami i do pojedynczych klawiszy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Znajdowanie poleceń przy użyciu menu poleceń.