macOS High Sierra

Nawigacja przy użyciu klawisza Tab

macOS obsługuje pełny dostęp z klawiatury, pozwalający na korzystanie z klawisza Tab i klawiszy ze strzałkami w celu uaktywniania różnych pól tekstowych, list, przycisków, pól wyboru i innych widżetów.

Gdy funkcja VoiceOver zostanie włączona, ustawienie Pełny dostęp z klawiatury (w panelu Skróty klawiszowe, znajdującego się w preferencjach klawiatury) zostanie automatycznie przełączone na „wszystkie widżety”. Gdy funkcja VoiceOver zostanie wyłączona, ustawienie to zostanie przełączone na „tylko pola tekstowe i listy”. Aby zmienić to ustawienie w dowolnym momencie, naciśnij klawisze Control-F7.

Gdy używasz klawisza Tab do nawigacji i funkcja VoiceOver jest włączona, pamiętaj o następujących rzeczach:

  • Jeśli chcesz się cofnąć, naciśnij klawisze Shift-Tab.

  • Gdy kursor VoiceOver trafi do danego elementu, interakcja z tym elementem rozpocznie się automatycznie (nie trzeba używać osobnego polecenia). Aby wyłączyć tę automatyczną interakcję klawisza Tab, otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), przejdź do kategorii Nawigacja, a następnie wyłącz zaznaczenie pola wyboru Automatycznie rozpoczynaj interakcję, używając tabulatora.