macOS High Sierra

Nawigacja przy użyciu zawijania kursora

Gdy włączone jest zawijanie kursora, VoiceOver traktuje rzeczy znajdujące się w oknie lub kolumnie jako pętlę, ułatwiając w ten sposób nawigację.

  1. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w Nawigacja, a następnie zaznacz Dopuszczaj zawijanie kursora.

  2. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby użyć zawijania:

    • Jeśli chcesz przesunąć kursor z ostatniej rzeczy w oknie do rzeczy znajdującej się na samej górze okna, naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo.

    • Jeśli chcesz przesunąć kursor z pierwszej rzeczy w oknie do rzeczy znajdującej się na samym dole okna, naciśnij klawisze VO-Strzałka w lewo.

    • Jeśli chcesz przesunąć kursor z samego dołu kolumny (np. listy) do pierwszej rzeczy w kolejnej kolumnie, naciśnij klawisze VO-Strzałka w dół.

    • Jeśli chcesz przesunąć kursor z samej góry kolumny (np. listy) do ostatniej rzeczy w poprzedniej kolumnie, naciśnij klawisze VO-Strzałka w górę.