macOS High Sierra

Powtarzanie, kopiowanie lub zachowywanie ostatniego zdania

  • Aby powtórzyć zdanie, naciśnij VO-Z.

  • Aby skopiować zdanie do schowka, naciśnij VO-Shift-C.

  • Aby zachować zdanie jako plik audio, naciśnij VO-Shift-Z.

    Plik zachowywany jest w zarchiwizowanym folderze na Biurku. Folder ten zawiera również pliki dziennika, które mogą być przydatne przy rozwiązywaniu problemów.