macOS High Sierra

Słuchanie zmian atrybutów tekstu

VoiceOver może powiadamiać o zmianie atrybutów tekstu, na przykład, gdy w tekście używana jest pogrubiona czcionka lub kursywa.

  1. Naciśnij klawisze VO-V, aby otworzyć zestaw szczegółowości.

  2. Naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz Atrybuty tekstu jako nazwę bieżącego ustawienia.

  3. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę ustawienia, które chcesz wybrać, np. Odtwórz dźwięk.

  4. Naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab, aby zamknąć zestaw.

Możesz także wybrać ustawienia dotyczące atrybutów tekstu w panelu Tekst w kategorii Szczegółowość w oknie Narzędzia VoiceOver.

Klawisze VO-T pozwalają usłyszeć szczegóły o stylu tekstu, znajdującego się w pobliżu kursora VoiceOver.

Podczas korzystania z preferencji przenośnych na innym komputerze, zmiana ustawień atrybutu tekstu jest zapamiętywana w preferencjach przenośnych, a nie na używanym komputerze.