macOS High Sierra

Nawigacja na stronach internetowych wg kolejności DOM lub wg grup obiektów

VoiceOver udostępnia dwa sposoby poruszania się po stronach internetowych: według obiektowego modelu dokumentu (DOM) lub według grup obiektów. Możesz wybrać tryb domyślny i łatwo przełączać tryby w razie potrzeby.

Ustalanie domyślnego trybu nawigacji

  • Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię WWW, kliknij w Nawigacja, a następnie zaznacz Wg kolejności DOM lub Wg grup obiektów.

Przełączanie trybu nawigacji

Wykonaj następujące czynności:

  • Gdy VoiceOver jest włączony, naciśnij VO-H-H, aby wyświetlić menu poleceń. Wpisz „dom”, aby zawęzić listę, a następnie wybierz polecenie Przełącz między poruszaniem się po witrynach wg kolejności DOM lub wg grup obiektów.

  • Użyj Narzędzia VoiceOver, aby przypisać do klawisza polecenie Przełącz między poruszaniem się po witrynach wg kolejności DOM lub wg grup obiektów, a następnie użyj tego klawisza, aby przełączać tryby podczas przeglądania stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przypisywanie poleceń VoiceOver do klawiszy klawiatury głównej lub numerycznej.

Nawigacja wg kolejności DOM

Nawigacja według kolejności DOM przesuwa kursor w lewo i w prawo, zgodnie z porządkiem ustalonym przez autora strony internetowej. (Przechodzenie w górę i w dół w trybie DOM wykorzystuje elementy dodane do zestawu używanego podczas przeglądania stron internetowych).

  • Jeśli strona internetowa zawiera listy, naciśnij klawisz modyfikujący VoiceOver wraz z klawiszami strzałek, aby nawigować po elementach listy (nie musisz rozpoczynać interakcji z listą).

Nawigacja wg grup obiektów

Nawigacja wg grup przebiega w dowolnym kierunku, co pomaga rozpoznać kontekst strony.

  • Jeśli strona internetowa zawiera listy, nawigacja w elementach listy wymaga rozpoczęcia interakcji z daną listą. Nie musisz rozpoczynać interakcji z grupami, które zawierają tylko jeden element.

Podczas korzystania z listy, VoiceOver informuje o liczbie pozycji na liście oraz o dotarciu do jej końca.

Jeśli używasz gestów VoiceOver, wybrany tryb nawigacji na stronach internetowych ma wpływ na sposób nawigacji na nich przy użyciu zestawu gestów. W trybie DOM przesuwanie palcem w górę lub w dół powoduje przechodzenie do poprzedniego lub kolejnego wystąpienia rzeczy wybranej z zestawu. W trybie grup obiektów przesuwanie palcem w górę lub w dół powoduje przechodzenie do poprzedniej lub następnej grupy powiązanych elementów.