macOS High Sierra

Czytanie tekstu

VoiceOver udostępnia wiele sposobów odczytywania tekstu.

Czytany zakres

Czynność

Od góry („czytaj wszystko”)

Naciśnij VO-A lub przesuń w górę dwoma palcami. Nie musisz rozpoczynać interakcji z dokumentem.

Od kursora VoiceOver w dół

Naciśnij VO-A lub przesuń w dół dwoma palcami. Musisz najpierw rozpocząć interakcję z dokumentem.

Akapit

Naciśnij VO-P. Aby przejść do kolejnego lub poprzedniego akapitu, naciśnij VO-Shift-Page Down lub VO-Shift-Page Up.

Wiersz

Naciśnij VO-L. Aby przejść do kolejnego lub poprzedniego wiersza, naciśnij VO-Strzałka w dół lub VO-Strzałka w górę.

Zdanie

Naciśnij VO-S. Aby przejść do kolejnego lub poprzedniego zdania, naciśnij VO-Command-Page Down lub VO-Command-Page Up.

Słowo

Naciśnij VO-W. Aby VoiceOver przeliterował słowo, naciśnij ponownie VO-W. Jeśli chcesz usłyszeć fonetyczny zapis pisowni tego słowa, naciśnij jeszcze raz klawisze VO-W. Klawisze VO-Strzałka w prawo oraz VO-Strzałka w lewo pozwalają przechodzić do następnego lub poprzedniego słowa.

Akapit, wiersz, zdanie lub słowo przy użyciu gestów

Przytrzymaj klawisz Command podczas dotykania gładzika. Powtórz tę czynność, aż usłyszysz nazwę czynności, którą chcesz wykonać.

Znak

Naciśnij VO-C. Aby usłyszeć znak fonetycznie, naciśnij ponownie VO-C. Klawisze strzałka w prawo oraz strzałka w lewo pozwalają przechodzić do następnej lub poprzedniej litery.

Jeśli w Narzędziu VoiceOver wybrane jest czytanie fonetyczne, poszczególne znaki czytane są fonetycznie, np. „a alfa n november t tango”.

Podczas przechodzenia z jednego wiersza do kolejnego za pomocą klawisza ze strzałką w dół, VoiceOver czyta wiersz, w którym znajduje się kursor tekstowy. Jeśli naciśniesz klawisz ze strzałką w dół w pierwszym wierszu dokumentu, VoiceOver nie przeczyta tego wiersza, ponieważ kursor tekstowy zostanie przesunięty do drugiego wiersza. Aby usłyszeć pierwszy wiersz tekstu, należy nacisnąć klawisze VO-Strzałka w górę.

Do ustalania położenia kursora w dokumencie przydatne mogą okazać się polecenia orientacji VO-F4-F4 oraz VO-F5-F5-F5.

Aby przypisać polecenia klawiszom pozwalającym na przewijanie tekstu do przodu i do tyłu podczas odczytywania wszystkiego, otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), a następnie kliknij w Polecenia.