macOS High Sierra

Interakcja z obszarami i grupami zawartości

Domyślnie nawigacja do elementów obszaru zawartości (takiego jak obszar przewijania lub tabela) lub innej grupy (takiej jak pasek narzędzi) wymaga rozpoczęcia interakcji. To zachowanie umożliwia pominięcie obszaru zawartości lub grupy, lub zatrzymanie się w celu eksploracji tego elementu. Na przykład, możesz przejść dalej przez pasek boczny w oknie Findera, aby dotrzeć do głównego widoku, albo zatrzymać się i rozpocząć interakcję z tym paskiem, aby otworzyć znajdujące się w nim foldery lub pliki.

  • Rozpoczynanie interakcji: Naciśnij VO-Shift-Strzałka w dół lub przesuń w prawo dwoma palcami po gładziku. Brak kolejnego elementu do interakcji sygnalizowany jest efektem dźwiękowym.

    Kursor VoiceOver pozostaje w obrębie obszaru, z którym prowadzisz interakcję, możesz więc nawigować tylko w granicach bieżącego obszaru.

  • Przerywanie interakcji: Naciśnij VO-Shift-Strzałka w górę lub przesuń w lewo dwoma palcami po gładziku.

W celu ułatwienia nawigacji na niektórych stronach internetowych, VoiceOver może automatycznie rozpoczynać interakcję z grupami. Jeśli nie chcesz, aby VoiceOver automatycznie rozpoczynał interakcję z grupą, naciśnij klawisze VO‑Shift‑Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo. Jeśli włączona jest szybka nawigacja, naciśnij klawisze Shift‑Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

Możesz wybrać, aby VoiceOver nawigował bezpośrednio do elementów grupy bez konieczności rozpoczynania interakcji z tą grupą. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO‑F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Nawigacja, kliknij w Nawigacja po grupach, a następnie wybierz inne ustawienie, niż Standardowe (czyli inne, niż domyślne). Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych ustawieniach, kliknij w przycisk pomocy w panelu Nawigacja.

Uwaga: Niektóre obszary (takie jak tabele) zawsze wymagają interakcji, niezależnie od wybranego ustawienia. Pozwala to uchronić się przed koniecznością nawigacji w grupach mogących potencjalnie zawierać bardzo dużą liczbę rzeczy, na przykład tysiące wiadomości w skrzynce pocztowej w aplikacji Mail.

Możesz rozpoczynać interakcję z dowolnym elementem posiadającym tytuł lub osadzony tekst, takim jak przycisk lub adres inteligentny w aplikacji Mail. VoiceOver czyta wówczas ten element słowo po słowie lub znak po znaku.