macOS High Sierra

Rozkładanie pomocy wizualnych w celu wyróżnienia kursora VoiceOver

Rozłożenie pomocy wizualnych powoduje przyciemnienie ekranu. Na jego środku pozostaje widoczna tylko rzecz wskazana kursorem VoiceOver. Funkcja ta może być przydatna podczas nauki korzystania z VoiceOver.

  • Aby rozłożyć pomoce wizualne, naciśnij VO-F10.

    Panel napisów lub panel Braille'a przesuwane są w górną lub dolną środkową część ekranu, element wskazany kursorem VoiceOver pojawia się na środku ekranu, a pozostała część ekranu zostaje wyszarzona. Podczas dalszej pracy kursor VoiceOver pozostaje na środku ekranu, wraz z aktualnie używanym elementem.

  • Aby odwołać rozłożenie pomocy wizualnych, naciśnij ponownie klawisze VO-F10.