macOS High Sierra

Przypisywanie poleceń VoiceOver do klawiszy monitora brajlowskiego

VoiceOver wykrywa, czy monitor brajlowski posiada przyciski, a jeśli tak, przypisuje do nich często używane polecenia VoiceOver. Na przykład, VoiceOver może przypisać polecenie „W dół” do przycisku D3. Po naciśnięciu tego przycisku na monitorze brajlowskim, kursor VoiceOver zostanie przesunięty w dół o jeden wiersz.

  1. Podłącz monitor brajlowski do Maca, włącz VoiceOver, a następnie otwórz Narzędzie VoiceOver, naciskając klawisze VO-F8.

  2. Kliknij w Pismo Braille'a w tabeli kategorii, kliknij w Monitory, zaznacz monitor, do którego chcesz przypisać polecenia, a następnie kliknij w przycisk Przypisz polecenia.

  3. Przypisz polecenie VoiceOver do klawiszy monitora brajlowskiego.

    • Aby zmienić polecenie przypisane do klawiszy, przejdź do tych klawiszy, kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz polecenie.

    • Aby dodać nowe klawisze monitora brajlowskiego (w celu przypisania do nich polecenia), kliknij w przycisk dodawania . Spowoduje to dodanie nowego wiersza do tabeli. Naciśnij Command-B, a następnie w ciągu pięciu sekund naciśnij klawisze monitora brajlowskiego, których chcesz używać. Upływ czasu sygnalizowany jest dźwiękiem. Kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz polecenie, które chcesz przyporządkować do klawiszy.