macOS High Sierra

Konfigurowanie lub wyłączanie podążania kursora

Domyślnie kursor VoiceOver oraz fokus klawiatury (czyli odbieranie poleceń z klawiatury) są ze sobą zsynchronizowane, czyli „podążają” za sobą. Określane jest to jako „podążanie kursora” za klawiaturą. Możesz również włączyć wzajemne podążanie kursora VoiceOver i wskaźnika myszy.

Przydatne może być wyłączenie podążania kursora, aby używać klawiatury, wskaźnika myszy i kursora tekstowego niezależnie od siebie. Na przykład, w aplikacji Wiadomości możesz przesunąć kursor VoiceOver do części okna czatu, aby słyszeć treść odbieranych wiadomości, podczas gdy znaki wprowadzane za pomocą klawiatury nadal trafiają do pola tekstowego, co pozwala pisać wiadomości wychodzące.

Włączanie wzajemnego podążania wskaźnika myszy i kursora VoiceOver

 • Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Nawigacja, kliknij w menu podręczne Wskaźnik myszy, a następnie wybierz zachowanie wskaźnika myszy:

  • Podąża za kursorem VoiceOver

  • Przesuwa kursor VoiceOver

Wyłączanie podążania kursora

 1. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Nawigacja, a następnie wyłącz zaznaczenie pola wyboru Synchronizuj fokus klawiatury i kursor VoiceOver.

 2. Kliknij w menu podręczne Wskaźnik myszy i wybierz z niego „ignoruje kursor VoiceOver”.

Jeśli chcesz tymczasowo włączyć lub wyłączyć podążanie kursora podczas pracy, naciśnij klawisze VO-Shift-F3. Polecenie to nie zmienia ustawień dokonanych w oknie Narzędzia VoiceOver, lecz jedynie przełącza je tymczasowo, do momentu ponownego użycia tego samego polecenia.

Praca z wyłączonym podążaniem kursora

 • Przesunięcie kursora VoiceOver do rzeczy odbierającej polecenia z klawiatury: Naciśnij VO-Shift-F4.

 • Przesunięcie odbierania poleceń z klawiatury do rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver: Naciśnij VO-Command-F4.

 • Przesunięcie kursora VoiceOver do wskaźnika myszy: Naciśnij VO-Shift-F5.

 • Przesunięcie wskaźnika myszy do kursora VoiceOver: Naciśnij VO-Command-F5.